Říjen

F788E389-ED86-4C46-B24D-D9E9C930A4AA

31.10.

Číst - ŽA s. 42

Psaní číslic - s.5 - 1 řádek velkých pětek

M - ústně trénovat s. 39, cv. 3 + někteří mají opravu v sešitě M

 

25.10.

Číst - ŽA s. 41 + malá s. 22, 23

Psaní číslic - s. 4 - 2 řádky

M - trénovat příklady do 5 + někteří mají opravu v sešitě M

Úkoly pro nepřítomné:

Živá abeceda - s. 41 + malá s. 22, 23

Psaní číslic - (mají ji ve škole - dodělají pak) - natrénovat č. 4 

M - s. 38 + malá s. 14, 15

 

24.10.

Číst - ŽA s. 40 + opakovat slova v malé

Vystřihnout, podepsat a založit do složky P a slabiky.

M - s. 37, cv. 4 - ústně procvičit

Úkoly pro nepřítomné:

Živá abeceda - s. 39, 40 + číst a procvičovat v malé Agátě

Psaní - trénovali jsme ještě tvary na pracovní list

M - procvičovat příklady, slovní úlohy - celé, tvořit otázky, příklady a odpovědi celou větou + s. 26, 27

 

21.10.

Čtení - procvičovat v malé + ŽA s. 38 (básnička a řádek písmen)

M - procvičovat příklady

Úkoly pro nepřítomné:

Živá abeceda - s. 38 + procvičovat v malé

Psaní - procvičujeme tvary - pracovní list

M - procvičovat příklady + s. 34, 35

Prv - opakovat stromy a jejich plody, dnes jsme si pouštěli film z lesa (zvířata v lese) + s. 15, cv. 1, 2

20.10.

Číst - malá s. 20, 21

Psaní - pracovní list - dokončit stranu (4 řádky)

Úkoly pro nepřítomné:

Zdokonalujeme čtení - s. 20, 21 (číst, hledat dle pokynů, označit žlutě u vět tečky, ať děti ví, že na konci věty hlas klesá)

Psaní - procvičujeme známé tvary zmenšené

M - s. 33 + malá s. 13

 

19.10.

Číst, skládat, zapisovat - s. 37 + malá s. 19

Psaní- pracovní list - ovečka - 3x jedním tahem + uvnitř závity

 Prvouka - s. 14, cv. 1 - zopakovat na příště

Fotografie mají děti v žákovské knížce.

Úkoly pro nepřítomné:

Živá abeceda - s. 37 + malá s. 19 (označujeme si délky)

Psaní - uvolňovací cviky - my dělali na pracovním listě ovály, jednotahovky, závity

Prv - opakovali jsme a učili se rozlišovat listnaté a jehličnaté stromy a jejich plody - s. 14

 

18.10.

Číst, skládat, zapisovat - s. 36

M - malá s. 12, cv. 3 - 2 sloupce

Úkoly pro nepřítomné:

Živá abeceda - s. 36 + skládat, zapisovat slova, věty dle diktátu

Psaní - trénovali jsme známé tvary + nová písanka s. 1 - dokončit

M - procvičovat příklady, učili jsme se práci s penězi - platili jsme korunami a dvoukorunami - slovní úlohy + malá s. 12

 

17.10.

Číst a skládat nebo zapisovat některá slova - s. 35 + malá s. 18

M - procvičovat př. s. 32, cv. 4

Prosím obalit malou písanku. Velkou necháme ve škole.

Úkoly pro nepřítomné:

Živá abeceda - s. 35 + malá s. 18 + skládat, zapisovat slova, délky 

Psaní - trénovali jsme probrané cviky + nová písanka č. 1 - s. 1 - 3 řádky

M - procvičovat příklady, skládat příklady, učili jsme se pracovat s číselnou osou, učili jsme se psát příklady v sešitě do dvou sloupců (přehnutý list) + s. 32

 

14.10.

Číst + skládat nebo zapisovat s. 34 + malá s. 17

M - domalovat pracovní list (panenka) + někteří v sešitě M - trojky

Nastříhat, podepsat a přidat do složky - O, Ó, slabiky

 

13.10.

Číst + skládat + malá s. 17, cv. 1

M - trénovat příklady

Psaní - čísla s. 3 - 3 řádky

Zítra se budou děti fotit od 8 h.

 

12.10.

Číst + skládat nebo zapisovat slova - malá s. 15, 16 + ŽA s. 32, cv. 4

Prv - zopakovat si názvy zeleniny - s. 13

 

11.10.

Číst - ŽA malá s. 15 + skládat slova

M - s. 30, cv. 4 - ústně procvičovat

 

10.10.

Číst - ŽA s. 30 + malá s. 14

Psaní - s. 27 - 2 řádky

 

7.10.

Čtení - ŽA s. 29 + malá s. 13 + zapisovat nebo skládat slova

Psaní - opakovací pracovní list

Úkoly pro nepřítomné:

Živá abeceda - s. 29 + malá s. 13 + zapisovat, skládat slabiky, slova

Psaní - trénovat probrané cviky na papír + Psaní číslic - s. 2 dokončit

M - s. 28 + malá s. 10, cv. 1, 2

Prv - podzim, ovoce a dnes podrobně zelenina + s. 13, cv. 1, 2

 

6.10.

Čtení - ŽA s. 28, cv. 3, 4 + malá s. 12

M - ústně trénovat s. 27, cv. 4

Úkoly pro nepřítomné:

Živá abeceda - s. 28 + malá s. 12 + zápis, skládání slabik, slov

Psaní - procvičujeme probrané cviky na pracovních listech + nácvik č. 2 - psaní číslic s. 2 - 4 řádky

M - hbité sčítání do 4 (tvořili jsme příklady z čísel i s obrázky) + s. 27

 

5.10.

Čtení - ŽA s. 27, cv. 1 + malá s. 12, cv. 1

Psaní - s. 25 - 3 řádky

Prosím vystřihnout, podepsat a dát do složky písmena, slabiky (Deníček).

Úkoly pro nepřítomné:

Živá abeceda - s. 27 + malý s. 12, cv. 1 + skládat slabiky a slova

Psaní - s. 24 (10x každý cvik) + s. 25 - 3 řádky

Prv - s. 12 - znát ovocné stromy a jejich plody

 

4.10.

Čtení - procvičovat čtení, skládání nebo zápis slabik, slov + říkanka s. 26

Psaní - s. 23 - 2 řádky

Úkoly pro nepřítomné:

Živá abeceda - číst, zapisovat a skládat písmena, slabiky, slova, tvořit s nimi věty + s. 26

Psaní - s. 23

M - s. 26 + malá s. 9

3.10.

Čtení - číst nahlas - malá s. 10, 11

Psaní - trénovat na pracovním listu “ryby”

Prv - přes víkend měly děti zapsat počasí na s. 11

Prosím o podpis tř. schůzek - Žákovská knížka s. 3

Úkoly pro nepřítomné:

Źivá abeceda - vyvodili jsme písmeno S + malá s. 10, 11 - číst, můžou si dělal obloučky u slabik!

Psaní - trénovali jsme rybky na pracovním listu + s. 22 - 10 x každý cvik

M - trénovali jsme příklady, sestavovali  podle slovních úloh + s. 24, 25

 

Další aktuality

TS

Třídní schůzky

Vážení rodiče, ve středu 7. prosince 2022 se konají informativní třídní schůzky. Třídní učitelé 1. – 4. ročníků Vám dobu konání sdělí dle…