Listopad

E89276AB-8926-4FA9-8E48-539272DFC2A6

30, 11.

Čtení - malá s. 5 + Slabikář - s. 8, cv. 1, 3

Psaní - s. 15 - 3 řádky

Úkoly pro nepřítomné:

Slabikář - s. 8, cv. 1, 2, 3 + skládat a zapisovat slova + malá s. 5 + tvoření vět na slova

Psaní - procvičovali jsme psací tvary (bílá), učili jsme se psát na tabulce další slabiky + s. 14, s. 15 - 6 řádků

Prv - opakování kapitoly - povídat - s. 24

29. 11.

Čtení - malá s. 3, 4

Psaní - bílá - 3 řádky

 

28. 11.

Čtení - s. 7

Psaní - s. 12 - 3 řádky perem

Prosím o podpis tř. sch. v ŽK s. 29

Úkoly pro nepřítomné:

Slabikář - s. 7 + skládat, zapisovat slova 

Psaní - nacvičovali jsme na tabulkách malé m + diktát psacích písmen + s. 12 (tvary tužkou, pak perem)

M - procvičujeme dočítání a rozklady + na hodinách jsme se učili celé hodiny + početní řetězy + s. 56
 

25. 11. 

Čtení - s. 6 + malý s. 2

Psaní - zkoušeli jsme diktát psacích písmen, někteří výborné, jiní musí procvičit ještě

Prosím některé rodiče o podpisy v žákovské knížce - stačí 1x týdně - děkuji.

Úkoly pro nepřítomné:

Slabikář - s. 6 + malý s. 2

Psaní - trénovali jsme v bílé písance psací písmena a slabiky + diktát - vyzkoušejte

M - dočítání, rozklady, slovní úlohy + s. 55

Prv - rodina - povinnosti a zábava + s. 23

 

24. 11.

Čtení - s. 5 + malý s. 1

Psaní - s. 11 - dokončit slabiky

Vystřihnout, podepsat, založit T, t

Úkoly pro nepřítomné:

Slabikář s. 5 + malý s. 1 (číst, skládat, zapisovat, zopakovat malá tiskací písmena)

Psaní - s. 11 + trénovali jsme v bílé písance diktát psacích písmen

M - s. 54 + malý s. 22 + trénovat rozklady, dočítání

 

23. 11.

Číst - pracovní list + Slab. s. 4

Psaní - s. 10 - 3 řádky

Úkoly pro nepřítomné:

Slabikář - s. 4 + trénovali jsme skládání a čtení malými a velkými písmeny

Psaní - trénovali jsme na tabulky + s. 9 - poslední řádek + s. 10

Prv - opakovali jsme + dům-byt - pokojíček + s. 22

22. 11.

Číst - Slabikář s. 3, malý - s. 40 + pracovní list - trénovat slabiky

Psaní - dokončit pracovní list - opakování

Úkoly pro nepřítomné:

Čtení  - Slabikář s. 3 + malý s. 40 + pracovní list

Psaní - pracovní list, opakujeme tvary probraných písmen

M - pyramidy, rozklady a učili jsme se dočítat na číselné ose + s. 53

 

21. 11.

Číst - malá s. 37 - 39 - opakování + Slabikář s. 2 (Živou abecedu si schovejte na památku, popř. na procvičování)

Psaní - s. 9 - 3 označené řádky

Úkoly pro nepřítomné:

Zdokonalujeme čtení - s. 37 - 39 + hledání, tvoření vět…

Slabikář  - s. 2

Psaní - s. 7 - 3 řádky + s. 8 - 2 řádky + s. 9 - 3 řádky

M - učili jsme se doplňovat pyramidy a počítat řetězy příkladů + s. 52 + malá s. 21

 

18. 11.

Čtení - ŽA - s. 56 + malá s. 37

Kaštany a žaludy můžete ještě donést do úterý 22.11. Děkuji

Úkoly pro nepřítomné:

Živá abeceda - s. 56 - číst, zkusit psát malá tiskací písmena + malá s. 37 - čtení , skládání, hledání podle zadání, tvoření vět se slovy

M - procvičovat příklady + počítali jsme s papírovými penězi + s. 51

Prv - rodina - adresa, vztahy, miminko v  rodině a péče o něj, období lidského života + s. 21

16. 11.

Čtení - ŽA s. 55, cv. 1 + malá s. 36

Nastříhat, podepsat a zařadit malá písmena k velkým do složky.

Psaní - bílá - 2 řádky 

Úkoly pro nepřítomné:

Živá abeceda s. 55 + malá s. 36 + na tabulkách jsme trénovali všechna malá písmena + děti je mají doma nastříhat a zařadit k velkým

Psaní - žlutá s. 5 - dokončit + s. 7 - 3 řádky  + v bílé předepsané u, ú, ů

Prv - rodina (vztahy, bydliště, emoce - radost, miminko v rodině) - s. 20, s. 21, cv. 1

 

15. 11.

Čtení - ŽA s. 54 + malá s. 35 + umíme zapsat a přečíst malé tiskací i, í, e, é, o, ó, u, ú, ů

Psaní - žlutá s. 5 - 3 řádky

Úkoly pro nepřítomné:

Živá abeceda - s. 54 + malá s. 35 + na tabulky trénujeme malá tiskací písmenka

Psaní - pracovní list - dokončit + žlutá s. 4, 5

M - procvičovat všechny typy úkolů + s. 50

 

14. 11.

Číst - ŽA s. 53, malá s. 34

M - ústně procvičit příklady s. 49

Psaní - pracovní list - označené hvězdičkou

Úkoly pro nepřítomné:

Živá abeceda - číst, skládat + diktát slabik, slov + s. 53 + malá s. 34 - označit dlouhé slabiky + učili jsme se tiskací tvary e é i í - na tabulky - pojmy velké tiskací, malé tiskací , malé psací písmeno

Psaní - opakovali jsme a učili se na pracovním listu psát malé u, ú ů

M - všechny typy příkladů na + -, rozklady, porovnávání, znázorňování, orientace na číselné ose,  slovní úlohy + s. 49

 

11. 11.

Číst - ŽA s. 52 + malá s. 33

Písanka - s. 3 - dokončit

Prv - znát svou adresu, pojmy - rodiče, babička, syn…….

Nastříhat, podepsat a uložit do složky - I + slabiky

Úkoly pro nepřítomné:

Živá abeceda - s. 52 + malá s. 33 + zapisovat a skládat slabiky, slova

Psaní - s. 3 - celá - i, í

M - procvičovat všechny typy úkolů + s. 48 + malá s. 20

Prv - rodina - povídání - jména, adresa, vztahy, volný čas…+ s. 19

 

10. 11.

Číst - malá s. 31, 32

M - ústně příklady s. 47, cv. 3

Úkoly pro nepřítomné:

Živá abeceda - s. 51 + malá s. 31, 32

Psaní - malá s. 2

M - s. 47 + procvičovali jsme rozklady, příklady, slovní úlohy

 

9. 11.

Číst - ŽA s. 50, cv. 4 + malá s. 30, 31

Psaní - pracovní list - 3 řádky - i, í (kdo už má pero, může perem)

Prv - donést (pátek) jednu fotku z rodiny nebo jen dítěte, popř. jen vytisknout

Úkoly pro nepřítomné:

Živá abeceda - s. 50 + malá s. 30, 31 - číst, skládat, vymýšlet věty 

Psaní - na pracovním listě jsme nacvičovali - i, í

Prv - opakovali jsme podzimní stromy + povídali jsme si o rodině + s. 18

 

8. 11.

Číst - ŽA s. 49 + malá s. 29

Psaní - bílá písanka - 3 řádky

Donést nějaký sáček nebo krabičku na plastelínu (papírové krabičky se většinou už rozbily)- nechají si v pytlíku u lavice.

Úkoly pro nepřítomné:

Živá abeceda - s. 49 - číst, skládat slova podle diktátu + malý s. 29

Psaní - malá písanka s. 7 - poslední dva řádky e + s. 9 - u obrázků 3 řádky l + psaní číslic - s. 6 - dokončit nuly

M - procvičovat rozklady, počítání do 5 + s. 45, 46 + malá s. 19

 

7. 11.

Číst - ŽA s. 48

Psaní - malá písanka s. 8 (9)- označené 2 řádky

Vystřihnout, podepsat U + slabiky

Úkoly pro nepřítomné:

Živá abeceda - s. 47 - číst, skládat, označit délky slabik

Psaní - malá s. 8 - 6 řádků + psaní číslic s. 6 - 3 řádky

M - procvičovat + s. 43, 44

 

4. 11. 

Číst - ŽA - s. 47 + malá s. 28

Bilá písanka - 2 řádky 

Rozhýbej jazýček ☻ - Strč prst skrz krk.

                                        Jetelem letěl jelen.

                                        Strýc Šusta suší švestky.

Úkoly pro nepřítomné:

Živá abeceda - číst, skládat, označ délky slabik -  s. 47 + malá s. 28

Psaní - trénovali jsme na tabulky a do bílé písanky - psací e, é, l

M - procvičovali jsme všechny typy příkladů, trénovali jsme rozklady čísel s žetony i čísly + s. 42 + malá s. 18

Prvouka - opakovali jsme kapitolu podzim (stromy, zvířata, ptáky….) + s. 16, 17

3. 11.

Čtení - ŽA s. 46, cv. 3, 4 + malá s. 27

Psaní - jen někteří dokončí pracovní list

Úkoly pro nepřítomné:

Živá abeceda s. 45, 46 + malá s. 27

Psaní - procvičovali jsme vlaštovky, e, é + dokončit předepsané řádky v bílé písance

M - počítání do 5 + učili jsme se rozkládat čísla na dvě hromádky + s. 41 + malá s. 17

 

2. 11.

Čtení - ŽA s. 44, cv. 4 + malá s. 26

Psaní - nová bílá písanka (prosím obalit) - jen označené řádky hvězdičkou

 

1. 11.

Číst - ŽA s. 43, cv. 3 + malá s. 24, 25

Písanka malá - s. 6 - 2 řádky e

Další aktuality

Recitační obr

Recitační soutěž 2023

V úterý 21. 3. se  na 1. stupni konalo školní kolo recitační soutěže. Soutěžilo se ve dvou kategoriích a celkem se zúčastnilo 23 šikovných…

20230316_095236

Velikonoční vajíčko

Naši žáci často využívají nabídku programů, která přichází z Centra tradičních technologií Příbor (CETRAT), pobočky Muzea Novojičínska.…