Prosinec

4BCC6DBF-B443-465A-9CA3-D7C89EDC8C82

22. 12.

Užít si Vánoc, dárků, sportování, pohody …. 

Každý den něco přečíst a spočítat :)

Uvidíme se v úterý 3. ledna 2023

 

21. 12.

Čtení - Slab. do s. 19 + malý do s. 23

Psaní - jen někdo má opravu řádku do bílé písanky (označeno hvězdičkou ve žluté)

Zítra besídka - Informace pro rodiče

Šatní skříňky nemusíte vyklízet, pro velkou absenci je desinfekce odložena na jarní prázdniny

Ještě zítra si můžete zakoupit naše výrobky z jarmarku.

Úkoly pro nepřítomné:

Slabikář - procvičovat do s. 19 + malý do s. 23 (číst, skládat, tvořit věty)

Psaní - dokončit s. 27 + velká - psaní číslic - s. 8 - 3 řádky sedmiček

Prv - povídali jsme si o Vánocích a příběh narození Ježíška

20. 12.

Číst - Slab. s. 19 + malý s. 21

Úkoly pro nepřítomné:

Slabikář  - s. 18, 19 + malý s. 21

Psaní - s. 27 - 4 řádky

M - trénovat + s. 11

 

19. 12.

Číst - Slab. s. 18 + malý s. 20

Psaní - někteří oprava do bílé písanky (řádek s hvězdičkou)

M - ústně s. 9, cv. 3

Úkoly pro nepřítomné:

Slabikář - s. 18 + malý s. 20 (tvořit věty se slovy)

Psaní - trénovali jsme spojení o s písmeny + s. 26

M - př. do 6 trénovat + s. 9, 10 + ze s. 9, cv. 3 - dva sloupečky do sešitu (+-)

 

16. 12.

Číst - procvičovat probrané strany + malý s. 18, 19

Úkoly pro nepřítomné:

Slabikář - trénovat probrané strany do s. 17 + malý s. 18, 19

Psaní - trénovat + dokončit s. 25

M - příklady, dočítání, rozklady čísel + s. 30 + malá s. 27

Prv - Vánoce, vánoční zvyky… + s. 29

15. 12.

Číst - Sl. s. 17 + malý s. 17 + tvořit věty se slovy (poznáte, že ví, co čte)

Úkoly pro nepřítomné:

Slabikář - s. 17 (vybarvit N, tvořit věty se slovy) + malý s. 17

Psaní - trénovali jsme a, o a spojování + s. 25 - 3 řádky

M - trénovali jsme příklady, rozklady čísel, dočítání  + s. 7 + malá s. 26

 

14. 12.

Čtení - Sl. s. 16 + malý s. 16

Psaní - s. 24 - 2 řádky

Úkoly pro nepřítomné:

Slabikář - procvičovat čtení a skládání slov s i, í, y, ý - ukazujeme si  měkké i - na  špičku nosu, tvrdé y - na bradu (říkanka) + jsme vyvodili písmeno N, n + s. 16 + malý s. 16

Psaní - trénovali jsme psací slabiky a slova na tabulce + naučili jsme se psát psací o, ó + s. 24

Prv - zima - měsíce, počasí, oblečení, sporty, příroda…..+ předvánoční období + s. 27, cv. 4 + s. 28

 

13. 12.

Čtení - Sl. s. 15 + malý s. 15 - číst a tvořit věty k jednotlivým slovům

Úkoly pro nepřítomné:

Slabikář - s. 15 + malý s. 15 + tvořit věty, skládat, zapisovat, diktovat…

Psaní - trénovali jsme psací slabiky, slova + . 23

M - příklady do 6 - hbité počítání, číselná osa, slovní úlohy + s. 6

12. 12.

Číst - Sl. s. 14 + malý s. 14

V úterý se na vás těšíme na našem vánočním jarmarku od 14 h.

Úkoly pro nepřítomné:

Slabikář - s. 14 + trénovat hlasité čtení, skládání podle diktátu + malý do s. 14

Psaní - trénovali jsme psaní slov + s. 22

M - trénovali jsme příklady do 6, hlavně sčítání do 6 + malá s. 25

 

9. 12.

. Číst - malý s. 12, 13

Prv - s. 27, cv. 1 - za.pisovat počasí

Úkoly pro nepřítomné:

Slabikář - trénovali jsme probrané strany + malý s. 11 - 13 + umět rozložit a složit jednoslabičné slovo

Psaní - s. 21

M - počítali jsme příklady do 6 s názorem + s. 4, 5

Prv - roční období + s. 25, cv. 3, s. 27, cv. 1, 2, 3

 

8. 12.

Čtení - Slab. s. 13 + malý zůstává s. 11

Psaní - s. 20 - 3 řádky

Vystřihnout, podepsat a dát do složky č. 6 - 10

Úkoly pro nepřítomné:

Slabikář s. 12, 13 + malá trénovat skládání a čtení jednoslabičných slov

Psaní - s. 20

M - příklady do 5 hbitě trénovat + s. 3

 

7. 12.

Čtení - Slab. s. 11 (zopakovat), s. 12, cv. 3 + malý s. 10, 11

Psaní - s. 19 - 2 řádky

Úkoly pro nepřítomné:

Slabikář - s. 11 - trénovat, skládat, rozkládat, s. 12, cv. 1, 2, 3 - rozlišovat i, y + malá s. 10, 11

Psaní - trénovali jsme psací slabiky a spojování s písmenkem a + s. 19

Prv - roční období, měsíce v roce, Mikuláš, emoce + s. 25, cv. 1, 2 + s. 26

 

6. 12.

Čtení - Slab. s. 11 + malý s. 9 + trénovat rozklad a složení slov s jednou slabikou (p  e   s = pes)

Psaní - s. 17 - 3 řádky + zkoušeli jsme diktát psacích slabik

Úkoly pro nepřítomné:

Slabikář - s. 11 + malý s, 9 + rozkládat a skládat slova typu PES, LES

Psaní - s. 17 - dokončit + nácvik a + s. 18 + zkoušeli jsme diktát slabik

M - dočítání, příklady + s. 2 + malý s. 24, s. 25, cv. 1

 

5. 12.

Čtení - Slab. s. 10 + malý s. 8

Psaní - velká s. 7 - 3 řádky 

Psaní - hvězdička u řádku znamená - znovu do bílé písanky celý řádek

Úkoly pro nepřítomné:

Slabikář - s. 10 + malý s. 8 + trénovat skládání slov

Psaní  - učili jsme se číslo 6 - velká písanka s. 7 + malá s. 17 - 5 řádků

M - příklady + nová matematika č. 2 - s. 1

 

2. 12.

Čtení - Slab. s. 9 + malý s. 7

M - s. 60 - dokončit

Úkoly pro nepřítomné:

Slabikář - s. 9 + malý s. 7

Psaní - s. 16 - dokončit

M - s. 60

 

1. 12.

Čtení - Slab. s. 9, cv. 1, 2 + malý s. 6

M - malá s. 23, cv. 3

Nastříhat, podepsat a založit J, j

Úkoly pro nepřítomné:

Slabikář - s. 8 , s. 9, cv. 1, 2 + malý s. 6 (číst, zapisovat, skládat, tvořit věty)

Psaní - trénovat  + s. 15 - dokončit, s. 16 - 4 řádky

M - trénovat + s. 58, cv. 3 , s. 59 + malá s. 23

Další aktuality

ŠD obr.www upr

ÚNOR 2023

Akce ve školní družině – únor  2023  6. 2.  BIJÁSEK - Největší dar 23. 2. Srdce na pravém místě

ŠD obr.www upr

LEDEN 2023

Akce ve školní družině – leden  2023 16. 1.  BIJÁSEK - Dračí princezna 26. 1. Sněhové radovánky