Březen

5D9F6942-BEBA-4053-9B7E-448777A74129

24. 3.

Čtení - malý s. 18 + číst svou knížku

Procvičovat příklady, venku pojmenovávat kytičky, domácí zvířata… :)

Úkoly pro nepřítomné:

Čtení - číst, zapisovat slova + malý s. 18

Psaní - s. 21

M - orientace na číselné ose + s. 6 + malá s. 3

Prv - jarní kytky, zvířecí rodiny + s. 49 (u druhého úkolu napsat všechny názvy zvířat tiskacím písmem)

 

23. 3.

Čtení - Sl. s. 19 + číst svou knížku

Úkoly pro nepřítomné:

Slabikář - s. 19 + trénovali jsme slova s b,d + měli jsme další společnou četbu “Vévoda Jan”

Psaní - s. 19, 20

M - trénujeme číselnou osu do 15 (číslo hned před, hned za, doplňování čísel, zápis a znázornění) + s. 5 (známe domino, tak víme, že můžeme sčítance vyměnit a výsledek se nezmění  10 + 4    4 + 10)

 

22. 3.

Čtení - Sl. s. 18 + malý s. 17

Psaní - s. 18 - 3 řádky

Úkoly pro nepřítomné:

Slabikář - s. 18 + malý s. 17 + skládat, zapisovat….

Psaní - měli jsme diktát slov + s. 18

Prv - trénovat jarní květiny + měli jsme film o statku - zvířecí rodiny (znát názvy zvířat, užitek) + s. 49, cv. 1

 

21. 3.

Čtení - pracovní list + Sl. s. 17 + malý s. 16

Úkoly pro nepřítomné:

Slabikář - trénovat malé b, d + s. 17 + malý s. 16 + máme přečtenou společnou první knížečku Pepa a máma :)

Psaní - s. 17

M - př. do 10 zpaměti + učíme se č. 11 - 15 (hned před, hned za, větší….) + s. 3, 4 + malá s. 2

 

20. 3.

Čtení - pracovní list (b, d) + Sl. s. 16 + malý s. 15

Psaní - s. 16 - 2 řádky

Úkoly pro nepřítomné:

Slabikář - trénovat slova s b, d, plynulé čtení + s. 16 + malý s. 15

Psaní - měli jsme přepis slov + s. 16

M - trénovat př. do 10 + skládáme, počítáme a zapisujeme  čísla 10 - 15 + s. 2

 

17. 3.

Čtení - pracovní list (b,d) + zůstává Slabikář do s. 15 a malý do s. 14

Prv - trénovat názvy jarních kytek - s. 48

Úkoly pro nepřítomné:

Čtení - trénovat slova s b,d - číst, skládat, hláskovat

M - př. do 10, vyvodili jsme si čísla 11 - 15, numerace + nová M s. 1 + malá s. 1

Prv - trénovali jsme poznávání jarních kytek + povídání o včelách

 

16. 3.

Čtení - s. 15 + malý s. 14

Úkoly pro nepřítomné:

Slabikář - s. 15 + malý s. 14 (vybarvit bříška b - červeně, d - modře, p - žlutě)

Psaní - s. 14, 15

M - s. 60

15. 3.

Čtení - s. 14 + malý s. 13

Psaní - s. 13 - 2 řádky

Dnes první hodinu jsme se zapojili do Evropského svátku HV - společné zpívání dětí naší školy :)

14. 3.

Čtení - s. 13 + malý s. 12

Psaní - s. 12 - 3 řádky

Bílá písanka - někteří mají opravu přepisu

13. 3.

 

Čtení - procvičovat shluky + Sl . 12 + malý s. 11 

Psaní - s. 11 - 3 řádky slabik

Úkoly pro nepřítomné:

Slab.- procvičovat slova se shluky písmen + s. 12 + malá s. 10, 11

Psaní - s. 11

M - trénovat řetězy více příkladů + s. 58 + malá s. 48


 

10. 3.

Čtení - Slab. s. 11 + hodně dětí už si čte ve své knížce (po přečtení donese do školy a povídá o čem kniha byla….)

Psaní - s. 10 - 3 řádky

Prvouka - zapsat počasí - sobota, neděle - s. 46

Úkoly pro nepřítomné:

Slabikář - s. 11 + malý procvičovat shluky - ústně rozložit slovo na hlásky i zapsat

Psaní - s. 10 - nacvičit k (pozor na malou hlavičkou a šikmou nožičku)

M - s. 56, 57 - samostatně + malá s. 47

Prv - jaro - měsíce, počasí + s. 46 + povídali jsme si o práci na zahradě na jaře, umíme rozlišit co je setí (semínka), sázení (sazeničky) a příklady + s. 47

9. 3.

Čtení - Slab. s. 10 + malý s. 10

Psaní - s. 9 - 3 řádky

Úkoly pro nepřítomné:

Slabikář - s. 10 + malý s. 10 - zapisovat a skládat slova ze cvičení, tvořit věty ústně a nějakou i sestavit

Psaní - měli jsme přepis 10 slov z tabule + s. 9

M - hbité počítání do 10 + s. 54, 55 - ústně tvořit otázku, odůvodňovat….

8. 3.

Čtení - Slab. s. 9 + malý s. 9

Psaní - s. 8 - 3 řádky

Úkoly pro nepřítomné:

Slabikář - s. 9 + malý s. 9 + trénovat skládání slov se shluky a  věty

Psaní - měli jsme přepis 10 slov + s. 8

Prv - znaky jara - prezentace + jsme vyrobili ještě malé přáníčko 

7. 3.

Čtení - Slab. s. 8 + malý s. 8

Psaní - s. 7 - 3 řádky slabik

Úkoly pro nepřítomné:

Slabikář s. 8 + malý s. 8

Psaní - s. 7

M - s. 53 + cv. 3 do sešitu

6. 3.

Čtení - Slab. s. 7 + malý s. 7

Někteří mají opravu v sešitě matematiky nebo v bílé písance. Někdo měl dnes vysypaná písmenka ze složky v aktovce, prosím zkontrolujte. Děkuji

Vyhodnotili jsme si Veselé zoubky a děti dostaly odměny…

Úkoly pro nepřítomné:

Slabikář - s. 7 + malý s. 7 + skládat věty s malými písmeny dle pravidel

Psaní - měli jsme opis slov z tabule trojslabičných + nácvik d + s. 6

M - trénovat příklady zpaměti bez prstů, procvičovali jsme slovní úlohy, řetězy + rozklady s pyramidou + s. 52

 

3. 3.

Čtení - Slab. do s. 6 + malý do s. 6

Psaní - s. 5 - 1 řádek (věta)

 M - hbité počítání do 10 bez prstů

Úkoly pro nepřítomné:

Slabikář - procvičování čtení + vyvození H, h + s. 6 + malý s. 6

Psaní - s. 5

M - procvičovat příklady + s. 51 + malý s. 46

Prv - měli jsme projektovou hodinu o zdravých zubech 

 

2. 3.

Čtení - Slab. s. 5 + malý s. 5

Psaní - s. 4 - 2 řádky

Úkoly pro nepřítomné:

Slabikář - s. 5 + malý s. 5

Psaní - s. 4

M - s. 50 + trénovat příklady, dočítání, slovní úlohy i s otázkou a odpovědí

 

1. 3.

Čtení - Slab. s. 4 + malý s. 3, 4 (většina dětí už hezky přechází na plynulé čtení)

Psaní - s. 3 - 3 řádky

Úkoly pro nepřítomné:

Slabikář - s. 4 + malý s. 3, 4 + učíme se skládat věty (velké písmeno na začátku věty a ve jménech, ostatní malá písmena, mezery mezi slovy, tečka) + malý s. 3, 4 (tvořit namátkou věty, aby slovům rozuměli)

Psaní - s. 3 + měli jsme diktát 6 jednoduchých slov

Prv - jaro + s. 45

Další aktuality

Recitační obr

Recitační soutěž 2023

V úterý 21. 3. se  na 1. stupni konalo školní kolo recitační soutěže. Soutěžilo se ve dvou kategoriích a celkem se zúčastnilo 23 šikovných…

20230316_095236

Velikonoční vajíčko

Naši žáci často využívají nabídku programů, která přichází z Centra tradičních technologií Příbor (CETRAT), pobočky Muzea Novojičínska.…