Září

5rHBxgv

30.9.

Ve středu 5. října v 15 h. proběhnou v naší třídě slíbené krátké společné třídní schůzky s rodiči.

29.9.

Zítra 30.9. si opět počkám na děti u naší třídy a pak se budeme učit v družině - volby. Vyučování zítra ukončíme v 11,35 h.

22.9.

Zítra 23.9. počkám zase všechny děti u naší třídy a pak se budeme učit v družině - ve třídách v přízemí se budou konat volby a musely se vyklidit.

Děti si vzaly dnes na vyprání ručníky, donesou si je až na pondělí. Děkuji.

Logická olympiáda - dobrovolné😉, ale určitě zajímavé. Prvňáčci mají jen základní kolo. Máte-li zájem, zaregistrujte se a vyzkoušejte.

 V roce 2022 proběhne již 15. ročník této soutěže. Do soutěže se v roce 2021 zaregistrovalo 75 237 soutěžících z 3 286 škol z celé České republiky.
Soutěž Logická olympiáda je unikátní tím, že v ní o úspěchu rozhoduje logické uvažování, pohotovost, představivost a rychlost úsudku; namísto získaných znalostí a vědomostí. Na rozdíl od oborových soutěží nabízí Logická olympiáda úlohy nezávislé na úrovni vzdělání, a proto se mohou této soutěže účastnit děti a mládež od předškolního věku až po středoškoláky. Účast v soutěži je mimo jiné dalším ze způsobů, jak rozpoznat u dětí nadání a umožnit tak rozvoj jejich individuálních vloh.
Soutěž je určena pro následující věkové kategorie soutěžících:
Kategorie MŠ: děti předškolního věku
Kategorie A1: žáci prvního ročníku základních škol (1. třída)
Kategorie A2: žáci druhého ročníku základních škol (2. třída)
Kategorie A: žáci 1. stupně základních škol (3.–5. třída)
Kategorie B: žáci 2. stupně základních škol (6.–9. třída a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, tj. první dva ročníky u šestiletých gymnázií nebo první čtyři ročníky u osmiletých gymnázií)
Kategorie C: studenti všech druhů středních škol v denním studiu, v případě víceletých gymnázií poslední 4 ročníky studia. Maximální věk studenta je omezen na 20 let.
KAŽDÝ soutěžící se musí registrovat na www.logickaolympiada.cz. Pouze pod svým e- mailem, který slouží jako unikátní přihlašovací jméno, totiž může vyplnit online test základního kola. Registrace soutěžících z minulých let nejsou platné! Registrace soutěžících i učitelů probíhá od 1. září do 30. září 2022. 

 

21.9.

Děti dnes dostaly ze školy mazací tabulku s fixy. Budeme ji používat ve škole.
 

20.9.

Ovoce do škol - je název projektu do kterého je zapojena škola. Děti dostávají 2x do měsíce zdravé dobroty. Dnes to bylo jablko a smetanový sýr.

16.9.

Děti dnes dostaly letáky knih, chodí vždy nabídka do školy. Kdyby měl někdo o některou knihu zájem, stačí vyplnit zadní stranu, odevzdat ve škole. Platí se až po dodání do školy.

Platby:

- prosím ještě některé rodiče o zaplacení tř. fondu - 200 Kč (kultura, drobné pomůcky)

- do půlky října budu vybírat 50 Kč na žáka na kopírování pracovních listů na celý rok

- do půlky října se pak platí 150 Kč - Rada rodičů  - platí vždy jen nejstarší sourozenec na škole, tzn, jen jedno dítě za rodinu - škola z toho kupuje výkresy, odměny, přispívá na výlety, soutěže….

Děkuji a přeji hezký víkend!

14.9.

Zítra - 15. 9. nám dovezou do třídy nový nábytek. Děti přijdou ráno normálně ke třídě a až budeme všichni, tak společně odejdeme na výuku do družiny.

9. 9.

Děti dnes dostaly natištěné rozvrhy hodin - v ŽK, jinak jsou i na našich stránkách.

Každého čtvrt roku vám připomenu a poprosím o prohlídky vlasů dětí - preventivně proti vším.

Pár dětí ještě nemělo dnes věci na VV, PČ.

Děkuji a přeji hezký víkend! DG

7. 9.

Prosím ještě 5 rodičů o zapsání informace o plavání do Deníčku. Děkuji.

6. 9.

Děti dnes dostaly do Žákovské knížky - informace pro rodiče (nechte vloženo) a informaci pro plavce - prosím, napište mi do Deníčku informaci - ANO - dítě bude plavat  nebo Ne - dítě nebude plavat. Děkuji. Zítra zkontroluji.

V Žákovské knížce najdete také na s. 26. místo pro omluvenky z nepřítomnosti dítěte, s. 28 - záznam o zaplacených poplatcích atd.

Do Deníčku se píšou různé jednoduché vzkazy z mé strany i z vaší strany (např. že v určitý den nebude v družině, ale jde po obědě domů, že nemůže cvičit z důvodů nachlazení atd.)

5. 9.

Hezký začátek týdne! Už s dětmi jedeme o 106. Prosím ještě o prostírání ke svačince - nechají si pod lavicí, 4 ručníky a 4 úbory na TV. Děkuji. 

Žákovské knížky zítra vrátím, vložila jsem do nich informační list o škole.

Dnes už máme první úkol - viz. Domácí úkoly

Tento týden bude vyučování do 11,30 hod., naváže oběd, družina.

2. 9. 2022

Vážení rodiče,

vítám Vás na stránkách naší třídy 1.B. 

Děkuji všem za vyplněné dotazníky. V pondělí si posbírám žákovské knížky k doplnění, dnes ještě neměli všichni připraveno.

Dejte dětem ručník s poutkem (podepsaný) - dají si na věšák hned u dveří a pytlík s úborem na TV - věšáky vzadu.

Do pytlíku u lavice můžete nosit věci na výtvarnou výchovu ….. budeme už postupně potřebovat. 

Děkuji za spolupráci a přeji všem hezký první zářijový víkend!

V pondělí se budu těšit na naše školáky - končíme v 10,45 h, družina navazuje, oběd bude po 11 hodině.

 

Další aktuality

ŠD obr.www upr

ČERVEN 2023

Akce ve školní družině – červen 2023 1. 6. Den plný her 5. 6. BIJÁSEK - Divnosvět 8. 6. Akce “ZDRAVÍ” - 1. oddělení 13. 6. Akce “PROSTŘENO”…