Důležité upozornění!

Vážení rodiče, tentokrát už velmi důrazně žádám, abyste neposílali do školy nemocné děti, které vykazují příznaky onemocnění Covid. Dnes jsem měla ve škole dítě, které maminka “vybavila volně dostupnými léky", protože se necítilo úplně dobře. Poté, co se zdravotní stav dítěte zhoršil v době oběda, jsme naměřili i teplotu a nakonec se objevil i pozitivní antigenní test. Můžete tedy očekávat, že pokud se potvrdí pozitivita i PCR testem, budeme všichni v karanténě. Takové jednání je vůči ostatním dětem a rodičům (a samozřejmě i zaměstatncům školy) sobecké a trestuhodné. Věřím, že se nic podobného již opakovat nebude.

Dále prosím, abyste měli mobily dostupné a případné změny telefonních čísel aktualizovali ve škole - vyjímkou nebyl ani dnešek, kdy jsme zákonné zástupce nemohli kontaktovat a předání nemocného dítěte se tak komplikovalo. 

Děkuji za spolupráci.

Další aktuality

Pohár r 22 kraj

Pohár rozhlasu - kraj

53. ročník atletické soutěže začal v okresním kole vítězstvím našich mladších žákyň i žáků, které jim zajistilo postup do krajského kola.…