Květen

14915

27.05.2022:

 • M: procvičovat násobilku 1-5 + násobení 10
 • Úkoly pro nemocné:
 • M: ( velká) str. 42 - celá + velký geometrický sešit - datum + narýsovat libovolně dlouhou přímku, zvolit na ní 4 body A,B,C,D a pak změřit úsečky, které se vytvoří + zapsat - IABI=…, IACI = …, IADI =…, IBCI =…., IBDI =…, ICDI =…  Hodnoty mohou zapisovat rozloženě v cm a mm, nebo jen v mm. 
 • PS: písanka str. 33 - celá ( bez posledních 3 řádků). Barvy duhy najdete na internetu. 

26.05.2022:

 • ČJ: učebnice str. 98 cv. 8 - do domácího sešitu
 • Úkoly pro nemocné:
 • ČJ: učebnice str. 98 cv. - jen ústně +  str. 98 cv. 8 - do domácího sešitu + pracovní sešit str. 39 - celá + Tvrdé a měkké slabiky - str. 37 cv. 2c
 • M: ( velká) str. 36 - celá + ( malá) str. 18 - celá
 • PRV: pracovní sešit str. 68 - celá

25.05.2022:

 • M: do domácího sešitu přepsat a vypočítat tyto příklady:
  25. května
  9 . 4 =                  24 : 4 =
  8 . 3 =                  1 2  : 3 =
  7 . 2 =                    21 : 3 =
  6 . 5 =                    15 : 5 =
  8 . 4 =                   20 : 2 =
  4 . 2 =                   40 : 8 =
 • Úkoly pro nemocné:
 • M: ( velká) str. 34 cv. 2,3 + str. 35 - celá
 • ČJ: pracovní sešit str. 38 cv. 5,6

24.05.2022:

 • M: ( malá) str. 17 - celá stránka
 • Úkoly pro nemocné:
 • M: ( velká) str. 33 - celá + str. 34 cv. 1 + ( malá) str. 17 - celá
 • ČJ: pracovní sešit str. 36 cv. 2,3,4 + str. 37 cv. 1,2
 • PS: písanka str. 32 - celá

23.05.2022:

 • ČJ: pracovní sešit str. 37 cv. 3,4
 • Úkoly pro nemocné:
 • ČJ: učebnice str. 96 + 97 cv. 2,3,5 - jen ústně + pracovní sešit str. 36 cv. 1 + str. 37 cv. 3,4 ( přeskočili jsme pár cvičení)
 • M: ( velká) str. 32 - celá + ( malá) str. 21 cv. 1 ( opět jsme přeskočili některá cvičení)
 • PRV: pracovní sešit str. 67 - celá

20.05.2022:

 • M: procvičovat násobilku 1-4 + násobení 5
 • Úkoly pro nemocné:
 • M-G: velký geometrický sešit - rýsovat:
  20. května
  IEFI = 6 cm 5 mm
  IKLI = 1 dm
  IMNI = 83 mm
  ISTI = 12 cm
 • PS: písanka str. 31 - celá

19.05.2022:

 • ČJ: učebnice str. 97 cv. 1 - přepsat věty do domácího sešitu a podtrhnout podstatná jména
 • PRV: pracovní sešit str. 66 cv. 4
 • Úkoly pro nemocné:
  ČJ: učebnice str. 95 cv. 3,4 - jen ústně + tr. 97 cv. 1 - přepsat věty do domácího sešitu a podtrhnout podstatná jména + pracovní sešit str. 35 cv. 3,4
 • M: ( velká) str. 31 cv. 3,4
 • PRV: pracovní sešit str. 66 - celá

18.05.2022:

 • M: ( malá) str. 16 - celá
 • Úkoly pro nemocné:
 • M: ( velká) str. 30 - celá + str. 31 cv. 1,2 + ( malá) str. 16 - celá
 • ČJ: učebnice str. 95 cv. 1,2 - jen ústně + pracovní sešit str. 35 cv. 1,2

17.05.2022:

 • ČJ: pracovní sešit str. 34 cv. 3,4 
 • Úkoly pro nemocné:
 • ČJ: učebnice str. 94 cv. 1,2,3 - jen ústně +pracovní sešit str. 34 - celá +  do školního sešitu napsat tento zápis:
  17. května
  Podstatná jména
  Jsou to názvy osob, zvířat a věcí.
  učitel, pes, aktovka

  Slovesa
  Vyjadřují, co osoby, zvířata a věci dělají nebo co se s nimi děje.
  sedí, štěká, čteme

  Předložky
  k, s, v, z, o, u, na, za, od, do, po, pod, nad, pro, před, bez, vedle…
  Vyslovujeme je dohromady se slovem, píšeme je zvlášť.
 • M: ( velká) str. 29 - celá + ( malá) str. 15 - celá
 • PS: písanka str. 30 - celá

16.05.2022:

 • M: ( malá) str. 14 cv. 2,3
 • Úkoly pro nemocné:
 • M: ( velká) str. 28 - celá + ( malá) str. 14 - celá
 • ČJ: učebnice str. 93 cv. 5,6,7 - jen ústně + Tvrdé a měkké slabiky - str. 37 cv. 2b
 • PRV:  pracovní sešit str. 65 - celá

13.05.2022:

 • Úkoly pro nemocné:
 • M-G:  ( malá) str. 12 cv. 2 + str. 13 - celá + velký geometrický sešit:
  13. května
  Jednotky délky
  metr - m
  decimetr - dm
  centimetr - cm
  milimetr - mm
  1 m > 1 dm > 1 cm > 1 mm
  1 m   = 10 dm         1 m    = 100 cm
  1 dm = 10 cm         1 dm = 100 mm
  1 cm = 10 mm
 • PS: písanka str. 29 ( bez prostředních tří řádků)

12.05.2022:

 • ČJ: učebnice str. 92 cv. 6 - jen doplnit a přepsat do domácího sešitu
 • HV: slova písně Pějme píseň dokola - str. 77
 • Úkoly  pro nemocné:
 • ČJ: učebnice str. 92 cv. 6 - jen doplnit a přepsat do domácího sešitu + str. 92 cv. 1 - jen ústně + str. 93 cv. 2,4 - jen ústně + pracovní sešit str. 33 - celá
 • M: (velká) str. 26 cv. 3,4 + str. 27 - celá stránka + ( malá) str. 12 cv. 1
 • PRV: pracovní sešit str. 64 cv. 1,2,4
 • HV: slova písně Pějme píseň dokola - str. 77

11.05.2022:

 • ČJ: Tvrdé a měkké slabiky - str. 31 cv. 2a,b,c
 • Úkoly pro nemocné:
 • ČJ: pracovní sešit str. 32 cv. 2,3,4 + Tvrdé a měkké slabiky - str. 31 - celá
 • M: ( velká) str. 26 cv. 1,2 + ( malá) str. 10 + 11 - celé stránky

10.05.2022:

 • M: ( malá) str. 8 cv. 2 + str. 9 cv. 2
 • Stále zůstává naučit se názvy slovních druhů zpaměti ( jen 6 dětí to umělo).
 • Úkoly pro nemocné:
 • M: ( velká) str. 24 cv. 3 + str. 25 - celá + ( malá) str. 8 cv. 2 + str. 9 - celá
 • ČJ: učebnice str. 91 - celá jen ústně + pracovní sešit str. 32 cv. 1 + Tvrdé a měkké slabiky - str. 37 cv. 2a
 • PS: písanka str. 28 - celá

09.05.2022:

 • ČJ: Tvrdé a měkké slabiky - str. 30 cv. 3,5,6,7
 • Naučit se zpaměti názvy slovních druhů - učebnice ČJ str. 90
 • PRV: odkaz na procvičování hodin:  https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/lide-a-cas/u-hodinare/cviceni1.htm 
 • Úkoly pro nemocné: 
 • M: ( velká) str. 24 cv. 1,2
 • ČJ: učebnice str. 90 - jen ústně + naučit se zpaměti názvy slovních druhů, pracovní sešit str. 31 - celá + Tvrdé a měkké slabiky str. 29 - celá - jen doplnit do tohoto sešitu + str. 30 cv. 3,5,6,7
 • PRV: pracovní sešit str. 63 - celá. Procvičujte určování hodin - viz odkaz nahoře. 

06.05.2022:

 • ČT: čítanka str. 152-153
 • Úkoly pro nemocné a nepřítomné:
 • M-G: ( velká) str. 23 celá ( Táďa a Raďa si to dodělají ve škole.)
 • PS: písanka str. 27 - celá
 • ČT: čítanka str. 152-153

05.05.2022:

 • M: ( malá) str. 8 cv. 1
 • ČT: čítanka str. 151
 • HV: slova písně str. 73 - Já mám koně
 • Přeposílám odkaz, kde si mohou děti procvičovat násobilku: http://www.naucsepocitat.cz/mala-nasobilka/nasobilka/?min=2&max=3
 • Úkoly pro nemocné:
 • M: ( velká) str. 22 - celá + ( malá) str. 6 cv. 2,3,4 + str. 7 cv. 1 + str. 8 cv. 1
 • ČJ: učebnice str. 89 cv. 8, 10, 11 - ústně
 • PRV: str. 62 cv. 2,3
 • ČT: čítanka str. 151
 • HV: slova písně str. 73 - Já mám koně

04.05.2022:

 • ČJ: učebnice str. 89 cv. 6 - jen doplnit a přepsat do domácího sešitu
 • ČT: čítanka str. 148 - 150
 • Úkoly pro nemocné:
 • M: ( velká) str. 20 cv. 4,5 + str. 21 - celá + ( malá) str. 6 cv. 1 + str. 7 cv. 2
 • ČJ: učebnice str. 88 cv. 4,5 - jen ústně +str. 89 cv. 6 - jen doplnit a přepsat do domácího sešitu + Tvrdé a měkké slabiky - str. 28 cv. 4
 • ČT: čítanka str. 148 - 150

03.05.2022:

 • M: ( malá) str. 5 - celá
 • ČT: čítanka str. 146-147
 • Úkoly pro nemocné:
 • M: ( velká) str. 18-19 - celá stránky + str. 20 cv. 1,2,3 + ( malá) str. 5 - celá
 • ČJ: učebnice str. 88 cv. 1,2,3 - jen ústně + pracovní sešit str. 30 - celá + Tvrdé a měkké slabiky - str. 36 cv. 1d 
 • PS: písanka str. 26 - celá
 • ČT: čítanka str. 146-147

02.05.2022:

 • ČJ: pracovní sešit str. 29 cv. 2,3
 • ČT: čítanka str. 143
 • Úkoly pro nemocné:
 • ČJ: pracovní sešit str. 28+29 - celé stránky
 • M: ( velká) str. 16 cv. 2,3,4 + str. 17 - celá
 • PRV: pracovní sešit str. 61 cv. 2,3 + str. 62 cv. 1 + malý sešit: 
  2. května
  Rok má 12 měsíců.
  1. leden                                        7. červenec
  2. únor                                         8. srpen
  3. březen                                     9. září
  4. duben                                    10. říjen
  5. květen                                    11. listopad
  6. červen                                   12. prosinec
 • ČT: čítanka str. 143

Další aktuality

Pohár r 22 kraj

Pohár rozhlasu - kraj

53. ročník atletické soutěže začal v okresním kole vítězstvím našich mladších žákyň i žáků, které jim zajistilo postup do krajského kola.…