Leden

Leden

21.01.2022:

 • Některé děti mají zapsán úkol v Deníčku ( nedodělané věci z doby nemoci)
 • Úkoly pro nemocné:
 • M-G: ( malá) str. 9 - celá + zápis do velkého geometrického sešitu:
  21. ledna
  Přímka
  Je to nekonečně dlouhá přímá čára. Značíme ji malými písmeny. 
  Pak narýsujte tři přímky: m, n, p.
 • PS: písanka str. 40 - celá

20.01.2022:

 • ČJ: učebnice str. 60 cv. 12 - do domácího sešitu
 • ČT: čítanka str. 72
 • Úkoly pro nemocné:
 • ČJ: učebnice str. 60 cv. 11,13 - jen ústně + písemně  str. 60 cv. 12 - do domácího sešitu + pracovní sešit str. 43 cv. 12,13 + str. 44 cv. 14
 • M: ( velká) str. 27 cv. 5 + str. 28 - celá + Testíky str. 11 - celá
 • PRV: str. 42 cv. 2 + str. 43 - celá
 • ČT: čítanka str. 72

19.01.2022:

 • ČJ: pracovní sešit str. 43 cv. 11 - sestavit věty, napsat a zakroužkovat tvrdé slabiky
 • ČT: čítanka str. 71
 • Úkoly pro nemocné:
 • ČJ: učebnice str. 59 cv. 9,10 - ústně + pracovní sešit str. 43 cv. 9,10,11
 • M: ( malá) str. 13 cv. 2, str. 14 - celá + ( velká) str. 27 cv. 1,2,3,4
 • ČT: čítanka str. 71

18.01.2022:

 • M: Testíky str. 10 - celá
 • ČJ: některé děti mají opravu diktátu
 • ČT: čítanka str. 70
 • Úkoly pro nemocné:
 • M: ( malá) str. 12 cv. 2 + str. 13 cv. 1 + ( velká) str. 26 - celá + Testíky  str. 10 - celá
 • ČJ: pracovní sešit str. 42 - celá
 • PS: písanka str. 39 - celá
 • ČT: čítanka str. 70

17.01.2022:

 • ČJ: učebnice str. 59 cv. 8 - přepsat jen 5 vět do domácího sešitu
 • Úkoly pro nemocné:
 • ČJ: učebnice - str. 58 cv. 4 - ústně + str. 59 cv. 6,7 - ústně +  str. 59 cv. 8 - přepsat jen 5 vět do domácího sešitu + pracovní sešit str. 41 cv. 3,4
 • M: ( velká) str. 25 - celá + Testíky - str. 9 - celá
 • PRV: str. 42 cv. 1

14.01.2022:

 • Úkoly pro nemocné:
 • M-G: ( velká) str. 19 - celá ( cv. 2 udělat do velkého geometrického sešitu. Kdo ho má ve škole, udělá si to později.)
 • PS: písanka str. 38 - celá ( Předposlední řádek: Z. Poslední řádek: Ž.)

13.01.2022:

 • M: Testíky str. 8 - celá
 • HV: str. 34 - slova písně “Mravenci ”  zpaměti
 • Úkoly pro nemocné:
 • M: Testíky str. 7 cv. 10,11,12 + str. 8 - celá + ( velká) str. 24 - celá + ( malá) str. 12 cv. 1
 • ČJ: učebnice str. 58 cv. 1,2,3 - jen ústně + pracovní sešit str. 41 cv. 1,2 + do školního sešitu přepsat žlutý rámeček z učebnice na str. 57 ( Některé děti mají sešit ve škole.)
 • PRV: str. 40+41 - celé stránky
 • HV: str. 34 - slova písně “Mravenci ”  zpaměti

12.01.2022:

 • M: ( malá) str. 11 cv. 1,2
 • ČT: zůstává str. 98-99
 • Úkoly pro nemocné:
 • M: ( velká) str. 22 cv. 3,4,5 + str. 23 - celá + ( malá) str. 11 - celá + Testíky - str. 7 cv. 9
 • ČJ: učebnice str. 57 cv. 2,3,4 - jen ústně + pracovní sešit str. 40 cv. 2,3
 • ČT: zůstává str. 98-99

11.01.2022:

 • ČJ: učebnice str. 56 cv. 12 - přepsat do domácího sešitu jen 5 vět
 • ČT: čítanka str. 98-99
 • Úkoly pro nemocné:
 • ČJ: učebnice str. 56 cv. 12 - přepsat do domácího sešitu jen 5 vět + str. 56 cv. 13,15 - jen ústně + str. 57cv. 1 - ústně + pracovní sešit str. 40 cv. 1
 • M: ( malá) str. 10 cv. 1,2 + Testíky str. 6 - celá + ( velká) str. 21 cv. 5 + str. 22 cv. 1,2
 • PS: písanka str. 37 - celá ( Poslední řádek: z,ž)
 • ČT: čítanka str. 98-99

10.01.2022:

 • M: Testíky - str. 5 cv. 2,3,4
 • ČT: čítanka str. 94-95
 • Úkoly pro nemocné:
 • M: ( velká) str. 20 - celá + str. 21 cv. 1,2,3,4 + Testíky - str. 5 - celá
 • ČJ: učebnice str. 55 cv. 5,8 - ústně + str. 56 cv. 9,10 - ústně + str. 56 cv. 11 - písemně do školního sešitu - doplnit + přepsat jen 2 řádky textu.
 • PRV: str. 39 cv. 4,6 - ústně + cv. 5,7 - doplnit
 • ČT: čítanka str. 94-95

07.01.2022:

 • ČJ: oprava přepisu ( jen některé děti)
 • ČT: čítanka zůstává str. 92-93 
  V pátek nedávejte dětem do školy čítanku. Dnes jsme měli poprvé plavání a vracíme se do školy až v průběhu poslední hodiny, takže čtení z čítanky nestihneme. 
 • Úkoly pro nemocné: 
 • M-G: Nedoplňujete nic. Psali jsme test.
 • PS: písanka str. 36 - celá ( Třetí řádek od konce - střídat L,D. Poslední dva řádky - doplnit jen ANO, NE. Pokud nebudou děti znát odpověď, ať si prolistují písanku, odpovědi na otázky tam najdou.)
 • ČT: čítanka zůstává str. 92-93

06.01.2022:

 • ČJ: opravy - diktáty + domácí sešit
 • M: ( malá) -  kdo to nestihl udělat ve škole - str. 8 - celá
 • ČT: čítanka str. 92-93
 • Úkoly pro nemocné:
 • ČJ: učebnice str. 54 cv. 4 - přepsat do školního sešitu ( obrázky nahradit slovy)
 • M: ( velká) str. 18 cv. 3,4 + ( malá) str. 8 - celá + Testíky str. 4 - celá
 • PRV: str. 37 + 38 - celé stránky
 • ČT: čítanka str. 91 -92-93

05.01.2022:

 • M: TESTÍKY - nový pracovní sešit - str. 3 celá. Prosím, obalit.
 • ČT: čítanka str. 90
 • Úkoly pro nemocné a nepřítomné:
 • M: Testíky - str. 2,3 - celé stránky + ( velká) str. 18 cv. 1,2
 • ČJ: učebnice str. 54 cv. 2,3 - jen ústně. Psali jsme diktát, takže písemně nic nedopisovat.
 • ČT: čítanka str. 90

04.01.2022:

 • ČJ: učebnice str. 55 cv. 6 -  doplnit a napsat do domácího sešitu
 • ČT: čítanka str. 88-89
 • Úkoly pro nemocné:
 • M: ( velká) str. 16 cv. 3,4 + str. 17 - celá
 • ČJ: pracovní sešit str. 38 cv. 2,3,4 + str. 39 - celá + učebnice str. 54 cv. 1 - ústně + písemně  str. 55 cv. 6 -  doplnit a napsat do domácího sešitu
 • PS: str. 35 - celá ( předposlední řádek S , poslední řádek Š)
 • ČT: čítanka str. 88-89

03.01.2022:

 • M: ( velká) str. 16 cv. 2
 • ČT: čítanka str. 87 ( přeskakujeme V. celek Domov - pak se k němu vrátíme) + donést knihu, kterou děti četly doma přes vánoční prázdniny
 • Úkoly pro nemocné:
 • M: ( velká) str. 15 cv. 5 + str. 16 cv. 1,2 + ( malá) str. 7 - celá
 • ČJ: učebnice str. 53 cv. 1 - slohová cvičení - ústně + pracovní sešit str. 37 cv. 5 + str. 38 cv. 1
 • PRV: str. 36 - celá
 • ČT: čítanka str. 87 ( přeskakujeme V. celek Domov - pak se k němu vrátíme)

Další aktuality

Testování

Vážení rodiče, vláda ČR schválila dne 22. prosince 2021 změnu mimořádného opatření k testování dětí a žáků ve školách s účinností od 3.…