ŘÍJEN

19. 10. 

Vážení rodiče, 

do konce října je třeba zaplatit všechny poplatky, které mají děti v Deníčku.

Chystejte pomůcky i pouzdro s dětmi, učte je být zodpovědnými. Zapomínání píšu do ŽK. Chybí nám pravítka v pouzdře, ostrouhané pastelky, sešity… Stále někteří nemají obalené učebnice.

Cvičební úbory si děti donesou až v listopadu.

V pátek 21. 10. se uskuteční filmové představení Encanto. Placeno z třídního fondu. S sebou ČJ a M.

Další aktuality

20230316_095236

Velikonoční vajíčko

Naši žáci často využívají nabídku programů, která přichází z Centra tradičních technologií Příbor (CETRAT), pobočky Muzea Novojičínska.…