Březen

Březen

31.3.

M - naučit se násobky 2 samostatně  i s příkladem

Čt - číst svou knížku

PČ - na příští týden (7. 4.) budou potřebovat 2 - 3 vyfouklá vajíčka, mašličku, popř. špejli

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - procvičujeme psaní párových souhlásek a psaní i/y + s.  77, cv. 5 - 7, cv. 7 do sešitu + velký PS s. 20 + malý s. 36, cv. 1 a

M - procvičovat př. do 100 + trénovali jsme přípravu na násobilku (tvořit hromádky stejných předmětů a k tomu příklad, např. 4 hromádky po dvou kamínkách je příklad 4 x 2 = 8 - vyvodili jsme násobilku 2 - naučit se řadu násobků  samostatně i s příkladem + nová M č. 6 - s. 1

Prv - opakovat hodiny, mláďata + s. 57 (pouštěli jsme filmy)

Čt - číst svou knížku

 

30.3.

Čj - s. 77, cv. 4

Čt - s. 124

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - procvičování odůvodňování párových souhlásek + s. 77 ústně + cv. 3, 4 do sešitu + PS velký s. 19

M - procvičování př. do 100 + malý s. 45, 46

Čt - s. 123 - 124

 

29.3.

M - testíky s. 30

Čt - s. 122

Některým chybí opravy  v sešitech, napište.

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - s. 76 celá ústně + cv. 4 do sešitu + velký PS s. 19, cv. 4 + malý s. 34, cv. 2 b

M - procvičovali jsme hodiny ručičkové i digitální + s. 63 + malá s. 44, s. 47, cv. 1, 3 + testíky s. 30

Čt -s. 120 - 122

 

28.3.

ČJ - malý PS s. 34, cv. 2 a (vše hlasitě odůvodni)

Čt - s. 120 - 121

Prv - zopakovat hodiny - bude testík (15 h, 3 h, 14:30…)

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - PS velký s. 18 + malý s. 34, cv. 2 a

M - s. 62 + malá s. 43

Prv - opakovali jsme hodiny (8 hodin, 23 hodin, 13:30, 04:30) + hospodářská zvířata (rodina, užitek …) - s. 56

Čtení - s. 118, 119

Psaní - s. 18

 

25.3.

Čt - číst svou knížku

ČJ - jen někteří dokončí pracovní list

Nosit úbory na TV.

Úkoly pro nepřítomné:

M - G - s. 64 + malá s. 48 + narýsovat úsečky /CD/=5 cm, /KL/=13 cm, /XY/= 70 mm, /UV/=40mm

Čt - číst svou knížku

 

24.3.

ČJ - PS malý s. 34, cv. 1 - doplnit a očíslovat podle abecedy (mohou si vybarvit první písmenko)

Čt - s. 118

Stále nemají všichni opravy - ČJ, M

Zítra jedeme na poslední plavání (10. lekce bude až na konci června za vynechanou lekci).

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - psali jsme diktát probraných vět + PS velký s. 17 + malý s. 34, cv. 1

Čt - s. 118

M - s. 61 + malá s. 42

Prv - opakovali jsme kytky + zvířata na statku + s. 56, cv. 1

23.3.

Čt - s. 116 - 117

Někteří M - malá s. 41


22.3.

ČJ - s. 75, cv. 5

Čt - s. 115

Některým chybí opravy.

Děti dostaly domů k nahlédnutí své matematické práce - Cvrček - prosím o podpis na první straně, zítra je donesou zpět do školy.

Matematický klokan se píše každý rok - jde o logické myšlení a pozornost. V bodování dostaly děti vklad 18 bodů, za chybné odpovědi se odečítal 1 bod, za nezodpovězené nula bodů. Celkově mohli získat 90 bodů.

V naší třídě byl nejlepší řešitel Martin se 46 body.

 

21.3.

Někteří : testíky s. 28, malá M s. 39

Někteří: dokončí vyšívání

Prv - bude test na kytičky

Úkoly pro nemocné:

M - malá s. 39, testíky s. 28

Prv - zopakovat jarní květiny + s. 54

Psali jsme matematického klokana a v PČ jsme vyšívali - přední a zadní steh.

18.3.

Čt - číst svou knížku

V pondělí 21. 3. (dobrovolné) - přijďte do školy v každé jiné barevné  ponožce - https://ponozkovavyzva.cz/

Úkoly pro nepřítomné:

Donést si v pondělí jehlu s větším očkem a bavlnku.

M - G - zapsat do sešitu: 1 m = 100 cm    1 cm = 10 mm   5 cm = 50 mm

3 cm = 30 mm      8 cm = 80 mm

a pak narýsovat úsečky těchto délek: /AB/ = 13 cm,  /CD/= 70 mm, /EF/= 3 cm

 

17.3.

ČJ - velký PS s. 15, cv. 4, 5

Čt - s. 111

Zítra je 8. plavání.

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - s. 73 celá + cv. 5 do sešitu + PS velký s. 15

M - s. 59, cv. 1 - 4 + testíky s. 27

Čt - s. 111

Prv - zopakovat jarní květiny + s. 53

 

16.3.

M - testíky s. 26

Čt - číst svou knížku

PČ - donést jehlu s větším očkem a bavlnku, nůžky

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - s. 72 celá + do sešitu cv. 4 + PS velký s. 14

Čt - s. 109, 110

M - s. 57 - dokončit, s. 58 + malý s. 38 + testíky s. 26

 

15.3.

ČJ - s. 72, cv. 5

Čt - číst svou knížku ( do konce dubna mít další přečtenou - Moje knihy)

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - trénovali jsme délky samohlásek + PS velký s. 12, cv. 1 a s. 13 + malý s. 32

Psaní - s. 16

Čt - číst svou knížku, zapsali jsme si knihy - Tom a Mimi - Hana Mikulenková a Táta to motá - Ivona Březinová

M - trénovali jsme logické slovní úlohy (např. - Babička zavolala své slepice a kočku. Přispěchalo 20 nožek. Kolik bylo slepic?) + s. 56, s. 57, cv. 1 - 3

.

14.3.

ČJ - PS velký s. 12, cv. 3, 4

Čt - s. 60 - 63 + donést sešit Moje knihy - budeme zapisovat

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - tvary slov a slova příbuzná - vyvození odůvodňování psaní hlásek uvnitř a na konci slov - s. 71 + PS velký s. 12, cv. 2 - 4

Čt - s. 54 - 59

Psaní - s. 15

M -s. 55 + malý s. 36, 37

Prv - trénujeme jarní kytky + do sešitu si namaluj - květinu, strom a keř a popiš jednotlivé části + s. 53, cv. 2

 

11.3.

Čt - číst svou knížku

Úkoly pro nepřítomné:

M -G - malá s. 35 + narýsovat do sešitu:

       - 3 přímky a pojmenovat

      - 3 body, které neleží na přímce a pojmenovat

      - 2 body, které leží na jedné přímce a pojmenovat

      - zopakovat rýsování úsečky + 3 narýsovat, pojmenovat a barevně        vyznačit

      - narýsovat tyto úsečky: /AB/ = 7 cm, /CD/ = 12 cm, /EF/ = 9 cm

 

10.3.

M - malá s. 34, cv. 3

Čt - s. 54 - 56

Zítra je 7. plavání.

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - PS velký s. 10 - 11 + trénovali jsme tvary slov a slova příbuzná

M - s. 54 + malá s. 34 + testíky do s. 25

Čt - s. 50 - 56

Prv - s. 52 + trénovali jsme poznávání jarních květin 

 

9. 3.

ČJ - s. 70, cv. 4 

Čt - s. 48, 49

Někteří mají opravy v M, některým chybí oprava v sešitech ČJ.

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - s. 70 - učili jsme se rozeznat tvar slova a slova příbuzná, do sešitu napsat žlutou větu a cv. 4 

Čt - s. 44 - 49

M - s. 53 + malá s. 32 + testíky s. 24

 

8. 3.

M - malá s. 33

Čt - s. 44, 45

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - s. 69 +  velký s. 9

Čt - s. 40 - 45

Psaní - s. 14

M - s. 52 + malý s. 31 a 33 + testíky s. 23

 

7. 3.

ČJ - v domácím sešitě napiš ke každé značce nejméně  2 slova

Čt - s. 38, 39

Jen někteří mají nějaké nedodělávky…

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - s. 68 + malý s. 23 + velký PS s. 9, cv. 1

Čt - do s. 39

Psaní - s. 13

M - s. 50, 51 + malý s. 29 - dokončit + s. 30

Prv - s. 51

 

4. 3.

Čt - číst svou knížku

Zkontrolujte a dodělejte opravy - chybí jen některým dětem!

Úkoly pro nepřítomné:

M - G - s. 49 + do sešitu cv. 2

Čt - číst svou knížku

 

3. 3.

ČJ - malý PS s. 22

Čt - do s. 37

Zítra je 6. plavání.

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ -s. 67, cv. 3 napsat, ostatní ústně + malý s. 22

M - s. 47, 48 + testíky s. 22 + malý s. 29, cv. 1

Čt - do s. 37

Prv - rok + opakování

 

2. 3. 

ČJ - s. 67, cv. 2 - 3 věty

Čt - do s. 31

Pokud někdo dopisuje sešit, prosím připravte si už do složky nový (ČJ - 512, M - 513). Děkuji.

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - s. 67, cv. 1, 2 + malý s. 21

M - procvičovali jsme písemné př. pod sebou + s. 46

Čt - do s. 31

 

1. 3.

Psaní - s. 12 - celá

Čt - s. 24, 25

Někteří oprava diktátu.

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - s. 65, cv. 4, s. 66, cv. 5 - 7

M - závorky + s. 45 + malý s. 28, cv. 2 + testíky s. 22, cv. 5

Čt - do s. 25

 

Další aktuality

Pohár r 22 kraj

Pohár rozhlasu - kraj

53. ročník atletické soutěže začal v okresním kole vítězstvím našich mladších žákyň i žáků, které jim zajistilo postup do krajského kola.…