Duben

Duben

 

29.4.

Čt - číst svou knížku

M - zahrát si vyrobené pexeso na násobení a dělení

Úkoly pro nepřítomné:

M - G - narýsovat úsečky: /OP/= 90 mm, /RS/= 13 cm 2 mm, /TU/= 8 cm 8mm a pak narýsovat ještě 3 přímky, zvolit na nich 3 úsečky, označit je podle sebe, změřit a zapsat

Čt -  žlutá do s. 118 + číst svou knihu

Psaní - s. 25

 

28.4.

ČJ - s. 88, cv. 1

Čt - žlutá s. 116 - 117

4 děti si dokončí násobilkové pexeso

Moje knihy - kdo ještě neprezentoval přečtené knihy, tak termín je prodloužen do 6.5.

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - s. 88, cv. 1 - sešit + PS velký s. 29 + malý s. 27. s. 28, cv. 2

M - procvičovat př. do 100 + násobilku + s. 16

Prv - minulost, současnost, budoucnost + s. 59, cv. 3, 4 + s. 60

Čt - číst svou knížku

27.4.

M - s. 15, cv. 3

Čt - žlutá s. 114 - 115

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - PS - s. 27 + procvičovali a odůvodňovali jsme psaní bě, pě, vě, mě (slovo řekni po hláskách a odůvodni psaní ě)

M - s. 15, cv. 3 + procvičovali jsme násobilku 2,3 + malý s. 4

Čt - do s. 144

 

26.4.

ČJ - s. 86, cv. 5

Čt - s. 143

M  - trénovat násobilku 2, 3 (ústně)

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - s. 85, 86 - ústně + 12 slov s bě, pě, vě, mě napsat do sešitu + PS velký s. 25, cv. 3, s. 26

M - procvičovat násobilku a př. do 100 + s. 14, s. 15, cv. 1, 2

Čt - do s. 143

22.4.

Psaní - s. 22 nebo 23

M - trénovat násobilku 2, 3 zpaměti

Úkoly pro nepřítomné:

M - G - rýsování a měření úseček (cm, mm)  + trénovat hbitě násobilku

Čt - do s. 142 (krásně číst Kuřátko…)

Psaní - do s. 24

 

21. 4.

ČJ - velký PS s. 25, cv. 2

Čt - s. 141

Někdo má malé opravy.

Prosím o podpis v deníčku - info.

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - velký PS s. 24, s. 25, cv. 1, 2 + vyvodili jsme si slabiky bě, pě, vě, mě

M - s. 12, cv. 2 + s. 13 + malý s. 3

Čt - do s. 141

Prv - povídání o Dni Země - filmy, obrázky …

 

20.4.

M - s. 12, cv. 3 + procvičovat násobilku 2, 3

Čt - s. 140

HV - s. 79 - umět určenou sloku zpaměti

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - s. 84 + malý PS s. 24, 26

M - procvičovat př. + s. 11, cv. 2, 3 a s. 12, cv. 1, 2, 3

Čt - do s. 140

HV - s. 79 - naučit se jednu sloku zpaměti

 

19.4.

M - naučit se násobky 3 i s přiřazeným příkladem

Čt - s. 138

Úkoly pro nepřítomné:

M - procvičovali jsme př. typu o několik více, méně, několikrát více, méně + s. 10, cv. 4 + vyvodili jsme násobilku 3 - naučit se + s. 11, cv. 1

ČJ - PS s. 22, 23 + malý s. 25

Čt - do s. 138

 

13. 4.

Číst svou knížku - kontrola Moje knihy během dubna

Zkontrolovat sešity, pracovní sešity - kdo má nějakou opravu

Opakovat násobilku a př. do 100 :)

Užít si Velikonoc ♥

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - s. 83 celá ústně + cv. 6, 11 do sešitu + PS velký s. 22, cv. 1, 2

M - opakovat všechny typy příkladů + s. 9, cv. 3, s. 10, cv. 1, 2, 3 + malý PS s. 2, cv. 1 + do sešitu znovu tabulku a umět použít:

o 2 více    + 2

o 2 méně    - 2

2 krát více   . 2

2 krát méně   :2

Čt - do s. 137

 

12. 4.

M - malý PS s. 2, cv. 2

Čt - s. 136

Vzít sáček na květináček…

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - s. 82 - ústně + cv. 5 do sešitu + Ps malý s. 36, cv. d

M - opakování př. do 100 + s. 8, 9, cv. 1, 2 + malý s. 2

Čt - do s. 135

Psaní - s. 22

 

11. 4.

ČJ - malý PS s. 35, cv. 6, 7

Zítra končí vyučování v 11,00 h z důvodu zápisu dětí do 1. tříd.

 

8. 4.

Psaní - s. 21

Čt - s. 134 - 135

Úkoly pro nemocné:

M - G - procvičovali jsme rýsování a měření úseček - narýsujte 3 úsečky: /EF/= 90 mm,  /TR/= 5 cm 8 mm,  /UV/= 3 cm   + učili jsme se měřit úsečky - narýsuj 3 přímé čáry, na nich si zvol a pojmenuj libovolné body - vzniklé úsečky změř a zapiš jejich délku

Psaní - s. 20, 21 (v diktátu slov nadiktujte slova s měkkými a tvrdými souhláskami)

Čt - s 133 - znát odpovědi na hádanky + s. 134, 135

 

7. 4.

Čt - s. 132 - 133

Zkontrolovat opravy…

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - měli jsme diktát vět ze s. 80 - zkuste + s. 81

M - procvičovat + - do 100 + násobilku 2 + s. 5 - dokončit + s. 6 - příprava na dělení

Prv - opakovali jsme jaro + s. 59 (čas)

Čt - do s. 133

 

6. 4.

ČJ - s. 79, cv. 1 - 2 řádky

Čt - s. 131

Někteří nemají opravy (sešity, pracovní sešity)

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - s. 80 + cv. 9 do sešitu + malá s. 35, cv. 5, s. 36, cv. 1 c

M - procvičovat + s. 4, s. 5, cv. 1, 2 + do školního sešitu zapsat a dát do rámečku:

o 2 více     +2

2 krát více   .2

Čt - s. 130, 131

 

5. 4.

M - malá s. 1, cv. 2

Čt - s. 130

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - procvičovali jsme + s. 79 celá + cv. 3 - první dvě  věty napsat + malý PS s. 34, cv. 4

M - procvičovat do 100 a násobilku 2 + s. 2, cv. 3, s. 3 + malý s. 1 + testíky s. 32

Čt - do s. 130 + všude odpovídat na otázky celou větou

 

4. 4.

ČJ - s. 78, cv. 5

Čt - s. 127 - 129

 Prv - příště testík na zvířecí rodiny a užitek hospod. zvířat

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - s. 78 + malý s. 34, cv. 3, s. 36, cv. 1 b

M - příklady do 100 + trénovat násobilku 2 + s. 2, cv. 1, 2 + nový malý s. 1, cv. 1 + testíky s. 31

Prv - hospodářská zvířata + s. 58

Čt - s. 127 - 129

Psaní - psali jsme velikonoční přáníčko

Prv - hodiny + s. 58

1. 4.

Čt - s. 125 - 127

Zkontrolujte opravy v sešitech.

Po Velikonocích budeme v průběhu dubna kontrolovat přečtené knihy - Moje knihy.

Úkoly pro nepřítomné:

M - G - rýsování úseček - narýsujte tyto úsečky: /AB /= 7 cm 3 mm, /CD/= 11 cm 5 mm, /XY/= 90 mm, /VZ/ = 3 cm 8 mm

Čt - s. 124 - 127

Psaní - s. 19

 

Další aktuality

Pohár r 22 kraj

Pohár rozhlasu - kraj

53. ročník atletické soutěže začal v okresním kole vítězstvím našich mladších žákyň i žáků, které jim zajistilo postup do krajského kola.…