Květen

A6A912AF-0F2C-433D-B22B-0164E4ED22B5

27.5.

Zkontrolovat opravy, číst, počítat …

Donést Moje knihy, máme přečtenou další společnou četbu.

Úkoly pro nepřítomné:

M - G - malá s. 26 + do sešitu narýsuj přímku, na ní si zvol libovolné 3 body - označ, změř a zapiš všechny 3 délky úseček

Psaní - s. 34, 35

Čt - číst svou knížku

26.5.

ČJ - s. 98, cv. 8

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - slovní druhy + s. 96 - 97 ústně + s. 97, cv. 5 do sešitu + PS velký s. 37

M - procvičovat + s. 36, 37 + malá s. 17, 18

Prv - s. 67

Čt - číst svou knížku

25.5.

M - dokončit pracovní list

Zítra bude za příznivého počasí focení třídy - cca v 9 h. Pokud je někdo už se svou nemocí lepší, zvažte, zda byste s ním došli na chvilku - cca 8,55 ke třídě. Na řadu bychom měli jít mezi 9 - 9,30h - focení venku. Jinak objednám fotku i nepřítomným na památku. Děkuji.

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - PS velký s. 35, cv. 3. 4 + všude označovat již probrané slovní druhy číslicí, slovesa i obloučkem, s. 36, s. 37, cv. 1

M - procvičovat, měli jsme pracovní list + s. 35

Čt - číst

24.5.

M - malá s. 17 - nestihla jsem opravit sešity, tak bude jindy - dnes pořádně trénovat hbitě násobilku 0 -5 !!!

Některým chybí opravy v pracovních sešitech.

Čtení - číst svou knihu, děti umí číst, proto se už bude známkovat neznámý text

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - slovní druhy + s. 95, cv. 3 (2 souvětí do sešitu), cv. 4 + PS velký s. 35, cv. 1, 2

M - procvičovat hbité počítání + s. 34 + malá s. 17, s. 33, cv. 1

Psaní - s. 33 + místo diktátu napsat 5 slov s měkkými slabikami a 5 slov s tvrdými slabikami

Čt - číst svou knihu

23.5.

ČJ - s. 95, cv. 2 - třetí až pátá věta a označit jako ve školním sešitě

M - trénovat násobilku

Čt - číst už jen ve svých knížkách, zapisovat Moje knihy - vždy donést do školy

 Prv - značit na s. 66 tento týden počasí

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - poznávání sl. druhů, opakování učiva + s. 95, cv. 1, 2 + žlutý rámeček napsat do sešitu a naučit se ho + malá s. 37, cv. 3a

M - trénovat násobilku i počítání do 100 + s. 32, 33

Prv - s. 66 + povídali jsme si o bouřce a chování v ní

Psaní - bude zítra (výměna)

Čt - číst svou knížku

 

20.5.

M - malá s. 16 - dokončit + opravu v pracovním listě

Čt - číst svou knížku

M - trénovat příklady zpaměti

Úkoly pro nepřítomné:

M - s. 31  + malá s. 16 + G - narýsuj 3 přímé čáry, označ na nich 2 body, vzniklé úsečky pojmenuj, změř a zapiš jejich délku

Psaní - s. 32 + na s. 33 jen odpovědi na hádanky

Čt - do s. 166

 

19.5.

ČJ - s. 94, cv. 3

Čt - s. 164 - 165

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - poznat slovní druhy - 1., 5., 7. + s. 94 + PS velký s. 34

M - trénovali jsme na PL + s. 30 - naučit se násobky 5

Prv - s. 65, cv. 2 - učili jsme se o prostředí - les, louka, u vody

 

18.5.

ČJ - velký PS - s. 34, cv. 2

Čt - s. 162 - 163

 

17.5.

M - malá s. 15 - celá

Čt - s. 160 - 161

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - poznávat podstatná jména a slovesa + tvořit věty + malý s. 37, cv. 2c + velký PS s. 33

M - trénovat hbitě příklady + s. 28 + malý s. 15

Čt - do s. 161

16.5.

ČJ - s. 93, cv. 5 - napiš, odůvodni a očísluj slovní druhy - 1.   5.

Čt - s. 158 - 159

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - trénovat poznávání podstatných jmen a sloves + s. 93 celá + cv. 5 do sešitu + malá s. 37, cv. 2 b

M - procvičovat příklady + s. 26, cv. 3, 4 + s. 27

Prv - opakování kapitoly Čas + s. 64, s. 65 cv. 1, 3

Čt - do s. 159

Psaní - s. 30, 31

13.5.

Číst svou knížku, trénovat počítání a užít si víkend!

Úkoly pro nepřítomné:

M - G - s. 23 + malý s. 13 + do sešitu G zapsat - učili jsme se:  Jednotky délky

1 cm = 10 mm                                     80 mm = 8 cm

4 cm 2 mm = 42 mm                    85 mm = 8 cm 5 mm

10 cm = 1 dm                                       1 m = 100 cm

pak narýsovat 3 úsečky s danou délkou a 3 úsečky, které změří až po narýsování a zapíšou jejich délku

Čt - do s. 157

Psaní - s. 29 + místo diktátu slov napsat 10 slov se slabikou s ě

 

12.5.

M - malá s. 14, cv. 2, 3 + trénovat

Čt - s. 154 - 155

 Prv - příští týden test - čas (měsíce, počty dnů, hodiny….)

Zkontrolovat opravy a zítra si vzít na zapsání Moje knihy.

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - procvičovat, poznat podstatná jména, vyvodili jsme slovesa + s. 92 - do sešitu napsat a naučit žlutý rámeček + velký PS s. 32 + malý PS s. 37, cv. 2a

M - násobilka a příklady do 100 + s. 25, s. 26, cv. 1, 2 + malý s. 14

Prv - čas - procvičování + s. 63

Čt - do s. 155

11.5.

M - malá s. 14, cv. 1 + naučit se násobky 4

Čt - s. 152 - 153

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - s. 92, cv. 6 - do sešitu a podtrhnout červeně osoby, modře zvířata a zeleně věci, cv. 7, 8 - ústně + PS velký s. 32, cv. 1

M - trénovat + s. 24 + malý s. 12

Čt - do s. 153

10.5.

ČJ - do domácího sešitu napiš podstatná jména - nejméně 5 osob, 5 zvířat a 5 věcí

Čt - zelená s. 148 - 150

Někomu chybí opravy a někdo netrénuje násobilku!

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - s. 91 + do sešitu napsat a naučit se větu ze žlutého rámečku

M - procvičovat př. do 100 a násobilku + malý s. 10, 11

Čt - do s. 150

9.5.

ČJ - s. 89, cv. 11 + umět zpaměti 10 slovních druhů

Čt - zelená s. 146 - 147

M - procvičovat násobilku - bude test :)

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - s. 89 + znát zpaměti slovní druhy + PS velký s. 31 - dokončit

M - procvičovat všechny typy příkladů + s. 22 + malá s. 9 (na modrou linku napsat celý příklad)

Prv - s. 62 + procvičovat měsíce (počty dnů, roční období…)

Čt - zelená do s. 147

Psaní - s. 28

6.5.

Čt - s. 138 - 139

Zkontrolovat opravy, pexeso … přidávám i pár námětů k PC….

https://www.umimematiku.cz/pexeso

http://www.naucsepocitat.cz/mala-nasobilka/nasobilka/?min=2&max=3

https://www.umimematiku.cz/matematika-detail-2-trida

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/pismeno-e

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/parove-souhlasky

 

Úkoly pro nepřítomné:

M - G - rýsování a měření úseček, dnes jsme zkoušeli překreslovat obrázky podle čtvercové sítě

Psaní - s. 27

Čt - do s. 139

 

5.5.

M - malá s. 8, cv. 2

ČJ - do pondělí se naučit názvy slovních druhů a jejich pořadí

Čt - s. 137

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - s. 90 - zapsat a očíslovat do sešitu pod sebe 10 slovních druhů + malý PS s. 31 - dokončit a vybarvit slabiky + velký s. 31, cv. 2

1. Podstatná jména

2. Přídavná jména …..

M - procvičovat příklady + s. 21 + malý s. 8

Prv - s. 61 - znát měsíce…..

Čt - do s. 137


 

4.5.

ČJ - malý PS s. 31, cv. 2a

Čt - s 126 - 127

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - velký PS s. 30 + malý s. 30, s. 31, cv. 1, 2a

M - s. 20 dokončit  +malý s. 6, 7

Čt - s. 126 -127

 

3.5.

ČJ - malý s. 29, cv. 1(číst a doplnit, popř. říct i větu), cv. 2 (napsat slova pod obrázky a očíslovat podle abecedy, 3. slovo je úsměv)

Čt - s. 124 - 125

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - s. 88 celá  s odůvodňováním ústně a cv. 3 do sešitu + malý PS - s. 29

M - trénovat násobilku + s. 18, 19, 20 - cv. 1, 2 + do sešitu napsat a umět pojmy:

sčítanec + sčítanec = součet

menšenec - menšitel = rozdíl

činitel . činitel = součin

dělenec : dělitel = podíl

Čt - s. 124 - 125 žlutá

 

2.5 

ČJ - malý PS s. 28, cv. 3, 4

Čt - žlutá s. 122 - 123

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - s. 87 + PS s. 28 + malý PS s. 28

M - procvičovat příklady + s. 17 + malý s. 5

Čt - s. 122 - 123

Psaní - s. 26

Další aktuality

Pohár r 22 kraj

Pohár rozhlasu - kraj

53. ročník atletické soutěže začal v okresním kole vítězstvím našich mladších žákyň i žáků, které jim zajistilo postup do krajského kola.…