Listopad

Listopad

30.11.

ČJ - s. 44, cv. 7 + procvičit na diktát cv. 8

Úkoly pro nepřítomné: 

ČJ - s. 43,  44

M - s. 57, 58, 5929.11.

ČJ - s. 43, cv. 1

Čt - s. 68

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - s. 43, cv. 1 + PS s. 29

Čt - s. 68

Psaní - s. 27

M - s. 56 + malý s. 31 + testíky s. 6

Prv - s. 28, cv. 2, 3

 

26.11.

Čt - číst svou knížku

Zkontrolovat opravy ve všech sešitech.

Úkoly pro nepřítomné:

M - G - trénovali jsme rýsování přímých čar, body, spojování i vyznačování bodů + malá s. 30

Čt - číst svou knížku

Psaní - s. 26

 

25.11.

M - malá s. 29

Čt - s. 65 - 67

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - PS s. 28 + procvičovali jsme 

Čt - s. 65 - 67

M - s. 54 + malá s. 28, 29 + testíky s. 5, cv. 3, 4

Prv - s. 27, s. 28 cv. 1, 2

 

24.11.

ČJ - s. 42, cv. 4 - vyber si 3 věty a podtržená slova nahraď slovem lichotivým

Čt - s. 64

PČ - kdo má doma nějaké nepotřebné klubíčko vlny, donese, jinak nějaké tady mám

Některým dětem chybí opravy v sešitech i v M

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - procvičování + s. 42

Čt - s. 62 - 64

M - s. 52 - dokončit, s. 53 + malá s. 27

 

23.11.

ČJ - PS s. 27, cv. 2, 3

Čt - s. 62

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - procvičovali jsme probrané významy slov + s. 41 + PS s. 27

Čt - s. 62

M - s. 52, cv. 1 - 3 + malá s. 26 + testíky s. 5, cv. 1, 2

 

22.11.

M - malá s. 25, cv. 2 (psát i výsledky nad příklad)

Čt - s. 60, 61

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - procvičovali jsme slova protikladná, souznačná + s. 39, 40

M - s. 51 + malá s. 24, 25 + testíky s. 4 dokončit

Čt - s. 60, 61

Prv - rodina + s. 26

 

19.11.

Čt - číst svou knížku

Úkoly pro nepřítomné:

M - s. 55  + malý s. 22 + trénovali jsme rýsování přímých čar procházející jedním nebo dvěma body

Čt - s. 59 + číst svou knížku

Psaní - s. 24

 

18.11.

ČJ - PS s. 26 - dokončit (vysvětlili jsme)

Čt - s. 58

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - s. 39, cv. 1 + PS s. 26

M - s. 50 + malá s. 23 + testíky s. 4, cv. 13, 14

Čt - s. 57, 58

Prv - s. 25

 

16.11.

M - Testíky - dokončit s. 3 + někteří mají opravu v M

        (několik sešitů mám ve škole)

Čt - s. 57

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - procvičovali jsme dvojice slov protikladných a souznačných + PS s. 25

M - s. 48, 49 + malá s. 21

Čt - s. 56, 57

 

15.11.

ČJ - s. 38, cv. 4 - vyber si 5 slov a napiš k nim slovo souznačné (datum)

Čt - s. 55

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - procvičovali jsme slova protikladná a souznačná + s. 38 + PS s. 25,     cv. 1

M - s. 45 - dokončit + s. 46 + malá s. 19, 20

Prv - Rodina - vyprávění o své rodině + s. 24 (znát odpovědi - cv. 2)

Čt - s. 54, 55

Psaní - s. 23 (ch)

 

12.11.

M - s. 45, cv. 2, 3

Čt - s. 54

Prv - donést 1 fotku z rodiny - nová kapitola

V pondělí 15.11. je testování ve třídě už v 7,40 h, od 8,00 již máme objednanou akci v tělocvičně - canisterapie. Děkuji za včasný příchod.

Úkoly pro nepřítomné:

M - s. 45, cv. 1, 2, 3 + s. 47 + malá s. 14 

Čt - s. 54 (ve škole čteme společně Teta to plete)

Psaní - s. 22

11.11.

ČJ - s. 37, cv. 4 (domácí sešit zůstal na stole, můžete napsat do školního nebo cvičného)

Čt - s. 53 

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - s. 37 + PS s. 24

Čt - s. 53

M - s. 43 - dokončit + s. 44 + Testíky s. 2, s. 3, cv. 9

Prv - s. 21 - 23

 

10.11.

M - s. 43, cv. 4 - první dva sloupce do domácího sešitu (datum)

Čt - s. 52

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - s. 36 (z cv. 2. napsat do sešitu 3 věty) + PS s. 23

M - s. 42, s. 43, cv. 1, 2  + ústně cv. 4

Čt - s. 52

 

9.11.

ČJ - PS s. 23, cv. 1

Čt - číst svou knížku

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - s. 35, cv. 1 + PS s. 22, s. 23, cv. 1

M - procvičovat + s. 40, 41

Čt - číst svou knížku

 

8.11.

M - malá s. 18

Čtení - s. 50 - 51

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - přirovnání + s. 35, cv. 8 (napsat 5 vět do Startu s. 24)

Start - dokončit 

Psaní - s. 21

M - s. 39 + malý s. 17, 18

Prv - s. 20 + psali jsme testík opakovací

5.11.

Čt - Pohádky s. 34 - 63

Úkoly pro nepřítomné:

Čt - číst hlasitě svou knížku, my četli Pohádky a společnou četbu

M - G - rýsovali jsme přímé čáry, procvičovali spojování bodů, zápis bodů + s. 37

Psaní - s. 19, 20

 

4.11.

M - malý s. 16

Čt - Pohádky s. 18 - 32

Oprava diktátu, zbytečné chyby!

Příští hodinu test z prvouky (zvířata v lese, zelenina, ovoce, podzim)

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - dejte dětem diktát vět z učebnice + s. 34 + Start s. 23 - 3 řádky

M - s. 36, 38 + malý s. 15, 16

Čt - s. 50, 51

Prv - s. 19

 

 

3.11.

M - malý s. 13

Čt - Pohádky s. 2 - 16

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - procvičovali jsme seřazování podle abecedy a druhy vět + s. 33 + Start s. 22, cv. 2 - napiš správně z učebnice s. 33, cv. 2 - poslední dvě věty

M - 34, 35 + malá s. 12, cv. 2, s. 13 celá

Čt - s. 49

 

2.11.

ČJ - s. 31, cv. 6 a - do domácího sešitu (datum) napsat větu a za ní vždy zkratku druhu věty - O (oznamovací), T (tázací) …

Čt - s. 49

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - druhy vět - tvoření + s. 32 + Start - s. 22, cv. 1 - přepsat básničku z učebnice s. 32

M - procvičovat hbité počítání + s. 32, 33 (gram, kilogram)

Čt - s. 47-48 - orientace v textu

 

1. 11.

M - s. 31, cv. 2

Čt - s. 47, 48

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - procvičovali jsme učivo + PS s. 21, cv. 4 + Start s. 21

Psaní - s. 18

Čt - trénovali jsme s. 46, DÚ je s. 47, 48

M - s. 30, 31 + M - testíky s. 1

Prv - trénovali jsme názvy zvířat v lese + s. 18

Další aktuality

280943795_330086722588374_5750580747613477265_n

V Bludišti

Dne 16. května 2022 se žáci 9. tříd zúčastnili v ostravské televizi natáčení soutěže Bludiště. Ještě než nastal den D, museli vymyslet…

www

Sebeobrana

Ve čtvrtek 12. května v naší škole proběhla malá ukázka sebeobrany pro žáky devátého ročníku. Toto téma se týká předmětu Výchova ke zdraví…