Leden

Leden

31. 1.

Blahopřeji všem k pololetnímu vysvědčení! 

ČJ - PS s. 46, cv. 4 - někteří dokončí

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - PS s. 46, cv. 4 + malý s. 10, 11

M - s. 31, cv. 1, 2 + malý s. 18, cv. 1 + testíky s. 14, cv. 6, 7, 828. 1.

Čt - číst svou knížku

M - trénovat

V pondělí je do 11,40 h. - ČJ, M, Prv, 4. hodinu předání výpisu z vysvědčení (vzít složku)

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - měkké a tvrdé slabiky + malý PS s. 9

M-G - rýsování a označování přímek a bodů, osa souměrnosti

Čt - číst svou knihu

Psaní - s. 3


27. 1.

ČJ - umět rozeznat (i vyjmenovat) a odůvodnit měkké a tvrdé slabiky

M - trénovat různé typy nových příkladů

Čt - s. 100 - 101

Zítra nebude dopolední plavání - M/G, ČJ, Čt/Ps, Vv

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - malý s. 8, cv. 1, 2, 3 + trénovat měkké a tvrdé slabiky, doplňování i, y 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/souhlasky

Čt - s. 100 - 101

Prv - s. 44, 45

M - s. 29, cv. 3 + malý s. 17, cv. 1, 2 + testíky s. 14, cv. 5

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-5-dil-aktualizovane-vydani/

 

26.1.

ČJ - naučit se měkké souhlásky (kdo je nemá napsané v sešitě - učebnice s. 62, žlutý rámeček)

M - malý s. 15, cv. 3, s. 16, cv. 2

Zítra bude ČJ, M, Prv, Čt - do 11,40 h

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - s. 62 - napsat do sešitu žlutý rámeček a naučit se měkké souhlásky + PS s. 46, cv. 1, 2, 3 + malý s. 6, 7

M - s. 30 + malý s. 15, cv. 3, s. 16, cv. 1, 2

 

25.1.

M - malá s. 15, cv. 1, 2

Čt - číst svou knihu

V recitaci dnes (z přítomných)  nejlepší Emička K. s Esterkou

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - malý PS s. 4, 5 (trénování hy, ky)

Psaní - písanka č. 2 s. 2

Čt - číst svou knihu

M - závorky - mají vždy přednost jako u vlakového přejezdu + s. 29, cv. 1, 2, 4, 5 + malý 15, cv. 1, 2

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-5-dil-aktualizovane-vydani/

 

24. 1.

Psaní - dokončit písanku č. 1

ČJ - nový malý pracovní sešit s. 3, cv. 2

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - velký PS s. 45 + nový malý s. 2, 3

M - s. 28 + malý s. 13, 14

Prv - zdraví, nemoc s. 43

Psaní - dokončit písanku č. 1


21. 1.

M - testíky s. 12

Připomínám básničku, trénovat příklady do 100

Úkoly pro nepřítomné:

G - rýsování přímek a bodů (správné značení) + testíky s. 12

 

20. 1.

ČJ - PS s. 44, cv. 15, 17

Čt - s. 98, 99

Zítra je 3. plavání.

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - tvrdé souhlásky + PS s. 43, 44

M - trénovat příklady, učili jsme se odčítat přes 10 + s. 27

Čt - s. 98, 99

Prv  - lidské smysly, části dne, opakování hodin + s. 42

 

19. 1.

M - malá s. 25, cv. 2 (úkol 1 nedělejte, zítra si vysvětlíme, ve druhé třídě se jen seznámíme s tímto typem příkladů)

ČJ - někteří mají opravu diktátu

Čt - s. 96 - 97

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - procvičovat psaní tvrdých slabik (diktát s. 60) + sloh s. 61 + napiš do cvičného sešitu popis zvířátka

M  - procvičovat všechny typy příkladů, vyvodili jsme počítání přes 10 do 100 s číselnou osou + s. 26 + malá s. 25, cv. 2

HV - 2 sloky a refrén s. 34,, 

Čt - do s. 97

 

18. 1.

M - testíky - s. 11

Čt - s. 94, 95

Někteří mají drobné opravy v ČJ, M.

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - s. 59, cv. 10, s. 60 + PS s. 42 - dokončit + s. 43, cv. 9

Psaní - s. 37, 38

Čt - s. 92 - 95

M - trénovat všechny typy příkladů do 100, vyvodili jsme příklady typu 30 - 4, s. 25 - dokončit + testíky s. 11

 

17. 1.

ČJ - s. 60, cv. 12

Čt - vybrat si libovolnou hezkou básničku (vlastní knížky, čítanka) a naučit se jí krásně zpaměti - třídní kolo recitační soutěže proběhne v úterý 25. 1. ve čtení

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - PS s. 41, s. 42, cv. 5, 6 + ČJ s. 60, cv. 12 - sešit

Psaní - s. 36

Čtení - s. 90, 91 + básnička zpaměti (viz. výše)

M - trénovat všechny typy příkladů + s. 24, cv. 3, s. 25, cv. 1, 2 (ukazuj si na číselné ose) + malá s. 12

Prv - s. 41

 

14. 1.

Čt - číst svou knížku - po jarních prázdninách zkontrolujeme Moje knihy

M - G - někteří mají opravu rýsování

Úkoly pro nepřítomné:

M - G - rýsovat přímky, body…+ malá s. 9

Čt - číst svou knížku

13. 1.

ČJ - s. 59, cv. 8 - první tři věty, napsat a vybarvit tvrdé slabiky

Čt - s. 90, 91

Zítra je 2. plavání …..

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - poznat tvrdé slabiky, souhlásky + s. 59 (jedno cvičení i do sešitu) 

 M -trénovat všechny typy příkladů zpaměti, trénovat počítání pod sebou se správným postupem + s. 23, s. 24, cv. 1, 2

Prv - povídali jsme si o člověku + s. 40

Čt - číst svou knížku + s. 90, 91 - znát odpovědi na otázky

 

12. 1.

Čt - s. 89 a umět tvrdé souhlásky

Úkoly pro nepřítomné online:

ČJ - s. 58, cv. 3, 4 (do sešitu a žlutě označit všechny tvrdé souhlásky) + PS s. 41, cv. 1, 2

M - trénovat všechny typy příkladů + s. 22 + testíky s. 10

11. 1.

Čt - s. 88

ČJ - naučit se tvrdé souhlásky a říkanku ze sešitu (Hy, chy…)

Úkoly pro nepřítomné:

Psaní - z učebnice ČJ s. 56, cv. 12 přepsat do bílé písanky

Úkoly pro nepřítomné na online hodinách:

ČJ - s. 57, cv. 1 (naučit se tvrdé souhlásky) + s. 58, cv. 1, 2 + PS s. 40 - celá, ale jen vybarvuješ a doplňuješ tvrdé souhlásky + do sešitu napsat datum a toto:

Tvrdé souhlásky

H, CH, K, R, D, T, N

Hy, chy, ky, ry, dy, ty, ny, 

tam se píše tvrdé y.

M - s. 20, 21 + malá s. 11

10. 1.

Čt - s. 87

Někteří - oprava diktátu, přepisu, dokončení písanky s. 35

Zítra diktát s přípravou:  s. 56, cv. 12

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - s. 56

Čt - s. 87

M - s. 18 + malá s. 10 + testíky s. 10

Psaní - s. 35

Prv - s. 38, 39

 

7. 1.

M - G - s. 19, cv. 2

Čt - číst svou knížku

Úkoly pro nepřítomné:

M - G - rýsovali jsme přímky, body + PS s. 19

Čt - číst svou knížku

 

6. 1.

ČJ - s. 55, cv. 8 - 3 věty

Čt - s. 86

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - s. 54, 55

Čt - s. 86

M - s. 16, 17

Prv - s. 36, 37

 

5. 1.

Čt - s. 84 - 85

ČJ - (domácí) s. 55, cv. 7

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - trénovali jsme u, ú, ů a grafický zápis slov ( Pe/pa  a pod to xoxo ..) + s. 53 + s. 55, cv. 7

Čt - s. 83 - 85

M - procvičování příkladů + testíky s. 9 +  M s. 14, 15 

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-5-dil-aktualizovane-vydani/

 

4. 1.

 Čt - s. 82

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - trénovali jsme na PL psaní u, ú, ů a hledali slova se slabikotvornými r, l

Psaní  - s. 34

M - trénovali jsme zápis čísel do 100 s hádankami na tabulku + PS s. 10 - dokončit + s. 11 - 13 celé

Čt - s. 81, 82

 

3. 1. 

Čt - s. 80

M - testíky - dokončit s. 8

Psaní - někteří dopíšou s. 33

Prv  - příště test zima (s. 32 - 35)

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - opakovali jsme učivo

M - trénovali jsme zápis, rozklad, orientaci čísel do 100 + s. 10, cv. 1 + testíky s. 7, 8

Prv - s. 35

Psaní - s. 33

Čt - číst svou knihu 

Další aktuality

Foto hl

Prázdniny jsou tady

Končí 2. den prázdnin, na které jsme se všichni moc těšili. Je čas ohlédnout se za uplynulým školním rokem. Začínali jsme téměř klasicky.…