Leden

Leden

24. 1.

Psaní - dokončit písanku č. 1

ČJ - nový malý pracovní sešit s. 3, cv. 2

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - velký PS s. 45 + nový malý s. 2, 3

M - s. 28 + malý s. 13, 14

Prv - zdraví, nemoc s. 43

Psaní - dokončit písanku č. 1


21. 1.

M - testíky s. 12

Připomínám básničku, trénovat příklady do 100

Úkoly pro nepřítomné:

G - rýsování přímek a bodů (správné značení) + testíky s. 12

 

20. 1.

ČJ - PS s. 44, cv. 15, 17

Čt - s. 98, 99

Zítra je 3. plavání.

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - tvrdé souhlásky + PS s. 43, 44

M - trénovat příklady, učili jsme se odčítat přes 10 + s. 27

Čt - s. 98, 99

Prv  - lidské smysly, části dne, opakování hodin + s. 42

 

19. 1.

M - malá s. 25, cv. 2 (úkol 1 nedělejte, zítra si vysvětlíme, ve druhé třídě se jen seznámíme s tímto typem příkladů)

ČJ - někteří mají opravu diktátu

Čt - s. 96 - 97

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - procvičovat psaní tvrdých slabik (diktát s. 60) + sloh s. 61 + napiš do cvičného sešitu popis zvířátka

M  - procvičovat všechny typy příkladů, vyvodili jsme počítání přes 10 do 100 s číselnou osou + s. 26 + malá s. 25, cv. 2

HV - 2 sloky a refrén s. 34,, 

Čt - do s. 97

 

18. 1.

M - testíky - s. 11

Čt - s. 94, 95

Někteří mají drobné opravy v ČJ, M.

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - s. 59, cv. 10, s. 60 + PS s. 42 - dokončit + s. 43, cv. 9

Psaní - s. 37, 38

Čt - s. 92 - 95

M - trénovat všechny typy příkladů do 100, vyvodili jsme příklady typu 30 - 4, s. 25 - dokončit + testíky s. 11

 

17. 1.

ČJ - s. 60, cv. 12

Čt - vybrat si libovolnou hezkou básničku (vlastní knížky, čítanka) a naučit se jí krásně zpaměti - třídní kolo recitační soutěže proběhne v úterý 25. 1. ve čtení

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - PS s. 41, s. 42, cv. 5, 6 + ČJ s. 60, cv. 12 - sešit

Psaní - s. 36

Čtení - s. 90, 91 + básnička zpaměti (viz. výše)

M - trénovat všechny typy příkladů + s. 24, cv. 3, s. 25, cv. 1, 2 (ukazuj si na číselné ose) + malá s. 12

Prv - s. 41

 

14. 1.

Čt - číst svou knížku - po jarních prázdninách zkontrolujeme Moje knihy

M - G - někteří mají opravu rýsování

Úkoly pro nepřítomné:

M - G - rýsovat přímky, body…+ malá s. 9

Čt - číst svou knížku

13. 1.

ČJ - s. 59, cv. 8 - první tři věty, napsat a vybarvit tvrdé slabiky

Čt - s. 90, 91

Zítra je 2. plavání …..

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - poznat tvrdé slabiky, souhlásky + s. 59 (jedno cvičení i do sešitu) 

 M -trénovat všechny typy příkladů zpaměti, trénovat počítání pod sebou se správným postupem + s. 23, s. 24, cv. 1, 2

Prv - povídali jsme si o člověku + s. 40

Čt - číst svou knížku + s. 90, 91 - znát odpovědi na otázky

 

12. 1.

Čt - s. 89 a umět tvrdé souhlásky

Úkoly pro nepřítomné online:

ČJ - s. 58, cv. 3, 4 (do sešitu a žlutě označit všechny tvrdé souhlásky) + PS s. 41, cv. 1, 2

M - trénovat všechny typy příkladů + s. 22 + testíky s. 10

11. 1.

Čt - s. 88

ČJ - naučit se tvrdé souhlásky a říkanku ze sešitu (Hy, chy…)

Úkoly pro nepřítomné:

Psaní - z učebnice ČJ s. 56, cv. 12 přepsat do bílé písanky

Úkoly pro nepřítomné na online hodinách:

ČJ - s. 57, cv. 1 (naučit se tvrdé souhlásky) + s. 58, cv. 1, 2 + PS s. 40 - celá, ale jen vybarvuješ a doplňuješ tvrdé souhlásky + do sešitu napsat datum a toto:

Tvrdé souhlásky

H, CH, K, R, D, T, N

Hy, chy, ky, ry, dy, ty, ny, 

tam se píše tvrdé y.

M - s. 20, 21 + malá s. 11

10. 1.

Čt - s. 87

Někteří - oprava diktátu, přepisu, dokončení písanky s. 35

Zítra diktát s přípravou:  s. 56, cv. 12

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - s. 56

Čt - s. 87

M - s. 18 + malá s. 10 + testíky s. 10

Psaní - s. 35

Prv - s. 38, 39

 

7. 1.

M - G - s. 19, cv. 2

Čt - číst svou knížku

Úkoly pro nepřítomné:

M - G - rýsovali jsme přímky, body + PS s. 19

Čt - číst svou knížku

 

6. 1.

ČJ - s. 55, cv. 8 - 3 věty

Čt - s. 86

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - s. 54, 55

Čt - s. 86

M - s. 16, 17

Prv - s. 36, 37

 

5. 1.

Čt - s. 84 - 85

ČJ - (domácí) s. 55, cv. 7

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - trénovali jsme u, ú, ů a grafický zápis slov ( Pe/pa  a pod to xoxo ..) + s. 53 + s. 55, cv. 7

Čt - s. 83 - 85

M - procvičování příkladů + testíky s. 9 +  M s. 14, 15 

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-5-dil-aktualizovane-vydani/

 

4. 1.

 Čt - s. 82

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - trénovali jsme na PL psaní u, ú, ů a hledali slova se slabikotvornými r, l

Psaní  - s. 34

M - trénovali jsme zápis čísel do 100 s hádankami na tabulku + PS s. 10 - dokončit + s. 11 - 13 celé

Čt - s. 81, 82

 

3. 1. 

Čt - s. 80

M - testíky - dokončit s. 8

Psaní - někteří dopíšou s. 33

Prv  - příště test zima (s. 32 - 35)

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - opakovali jsme učivo

M - trénovali jsme zápis, rozklad, orientaci čísel do 100 + s. 10, cv. 1 + testíky s. 7, 8

Prv - s. 35

Psaní - s. 33

Čt - číst svou knihu 

Další aktuality

Testování

Vážení rodiče, vláda ČR schválila dne 22. prosince 2021 změnu mimořádného opatření k testování dětí a žáků ve školách s účinností od 3.…