Březen

31.3.

DÚ JČ papír str.39/cv.154 (vypiš vždy 3 zástupce k slovním druhům - kromě číslovek)

DÚ MA str.103/cv.3 (2. - 5. sl.do MA D )

Pro nemocné:

- trénovat poznávání slovních druhů

MA str.103/cv.1,2, - výpočty do MA Š

PRV - str.44 - přečíst, pamatovat si, prohlédnout obrázky

30.3.

DÚ JČ opravit diktát + dopsat do JČ Š cvičení ze str.152/cv.5

DÚ AJ PS str.47/cv.b

Pro nemocné:

str.152/cv.3 -fólie, cv.4a - vypiš do JČ Š příslovce, cv.5a napiš

MA PS str.5/cv.2,3,4, str.6/cv.5,6,7

AJ PS str.46,47 - vše

29.3.

DÚ JČ str.148/cv.3 (do JČ D)

DÚ PRV PS str.47 - dodělat

Pro nemocné:

str.146 - 148 - učivo o částicích a citoslovcích - opsat do JČ Š žluté rámečky, co to jsou za slovní druhy, všechna cvičení ústně

MA str.100/cv.26,27,30 - výpočty do MA Š, cv.287 -fólie, PS str.5/cv.1

PRV PS str.47 - vše

28.3.

DÚ MA str.100/cv.24 (na fólii)

Pro nemocné:

MA str.100/cv.23 - výpočty do MA Š

JČ PS str.42/cv.12,13

PRV str.41 - přečíst, PS str.46 doplnit cvičení

AJ str.46/cv. 2-přečti a doplň písmeno - napiš do sešitu (např.1 c)

24.3.

DÚ MA PS str.4/cv.c

Ostatní žáci - udělejte v MA PS cv.7,8,9,10, učebnice str.144 - spojky (opsat žlutý rámeček do JČ Š, cv.2 napište taky do JČ Š

23.3.

DÚ JČ papír str.29/cv.5,6

DÚ AJ - papír

22.3.

DÚ JČ str.143/cv.6 a,b

Pro nemocné:

str.141 - Předložky -cv.1 ústně, str.142 - opsat žlutý rámeček, cv.3,4 - ústně, str.143/cv.5  -vypiš předložky do JČ Š 

MA str.99/cv.15,18 - fólie, cv.20 - první 4 příklady do MA Š + ZK

PRV str.40 - přečíst, prohlédnout obrázky

Písanka str.8, Čítanka str.112 - 114

21.3.

DÚ MA PS str.3/cv.5

Pro nemocné:

MA PS str.3/cv.2,3,4

str.140 - 141 - zájmena, opsat žlutou tabulku, cv.2 ústně

AJ str.44 - důkladně číst, přeložit, doplnit tabulku dole (fólie)

18.3.

Pro nemocné:

str.138 - 139 - Číslovky - opiš do sešitu žlutý rámeček, cv.1,2,3,4 - ústně, cv.5 do sešitu

MA - psali jsme matematickou soutěž Klokan

AJ - opakovali jsme všechny písničky

17.3.

DÚ JČ str.151/cv.2 - napiš a podtrhni příd.jména + oprava diktátu

Pro nemocné:

str.137/cv.3 ústně, cv.4  do JČ Š, str.138/cv.5 -napiš do sešitu vytvořená příslovce (překvapeně, vesele, ….)

MA str.98/cv.8, 11 - fólie, cv.13 do MA Š (bez zkoušky)

PRV str. 38 - 39 - přečíst, máme zápisy v sešitě - opište od kamaráda přes víkend, máte - li možnost

16.3. 

DÚ AJ PS str.43/cv.4

Pro nemocné:

str.136 - Příslovce - cv.1 ústně, str.137 - opiš žlutou tabulku do JČ Š, cv.2a ústně

MA str.97/cv.1,3 -fólie, cv.5 do MA Š + ZK

AJ str.44 - číst, přeložit

Čítanka str.109 - 111 - přečíst

15.3.

DÚ JČ str.136/cv.7 (opiš a podtrhni pravítkem přídavná jména)

Pro nemocné další úkoly:

PS str.39/cv.6, str.40 - vše

MA str.94 vše fólie, str.95/cv.5 - fólie, cv.7 (poslední 2 sloupce do MA Š)

PRV str.38 - 39 - opět pročíst

14.3.

DÚ MA str.93/cv.18 do MA D

Pro nemocné další úkoly:

str.135/cv.4,5 ústně, cv.6a do JČ Š, PS str.39/cv.5 - vypište přídavná jména

MA str.93/cv.14 - fólie, cv.15,16,17 - výpočty do MA Š, PS str.3/cv.1,2

AJ str.43 - písnička - zkuste přečíst a přeložit - nová vazba “Do you like…?”, PS str.42/cv.2

PRV str.37 - zopakovat učivo o houbách, str.38 - 39 -přečíst, pamatovat si

11.3.

DÚ AJ napsat nová slovíčka, naučit se je

Pro nemocné další úkoly:

PS str.38/cv.4, str.39/cv.5 - pouze podtrhnout modře slovesa a červeně podst.jména, učebnice str.133 - přídavná jména, str.134 - napsat žlutý rámeček do JČ Š - naučit se přídavná jména

MA GEO učebnice str.85 - čtyřúhelníky -cv.1,2 - fólie

AJ str.42 - nová slovíčka, PS str.42/cv.1

10.3.

DÚ MA str.92/cv.10 - do MA D

Pro nemocné další úkoly:

str.132/cv.3 - vypiš do JČ Š slovesa z vět, cv.4  - taky vypiš slovesa, která se dají doplnit do vět, PS str.38/cv.3

MA str.92/cv.7 - fólie, PS str.2/cv.7,8

PRV str.37 - přečíst učivo o houbách, do sešitu napište nadpis 

Stavba těla hub a nakreslete obrázek s popisky podle učebnice, naučte se učivo

9.3.

DÚ JČ str.132/cv.2a do JČ D

Pro nemocné další úkoly: 

Poslala jsem po kamarádech nový PS do MA - udělejte si celou str.1 + učebnice str.88/cv.4,7,8 -ústně,str.91/cv.2 - fólie

JČ  str.128 - 130 - vše jsme udělali ústně a na fólii, do JČ Š napište cv.8, cv.9 zkuste doma jako diktát (na papír)

AJ - dodělali jsme všechno z 8.lekce - opakujte, procvičujte

PRV PS str.41,42,43 - všechno, učebnice str.34 - 35 přečíst, pamatovat si planety, str.36 - nové učivo - přečíst

8.3.

DÚ JČ papír - str.56/cv.3

7.3.

DÚ MA PS str.36/cv.9

DÚ AJ PS str.41/cv.7

4.3.

DÚ GEO - narýsuj na čtver.papír libovolný obdélník KLMN a vypiš jeho vrcholy a strany (na pátek 11.3.) - vlepit do sešitu GEO

Přinést na úterý 8.3. knoflíky (asi 10ks - různé velikosti a různé dírky), jehlu, nit

3.3.

DÚ MA PS str.35/cv.3,8

2.3.

DÚ JČ papír str.55/cv. b, c

DÚ AJ PS str.39/cv.4

DÚ čtení - čítanka str.103 - naučit se báseň zpaměti (na  10.3.)

1.3.

Zkuste procvičovat AJ :

https://wordwall.net/cs/resource/12632897/clothes-chit-chat-1

DÚ JČ str.117/cv.4 (napiš 3. - 6. sloku do JČ D)

Další aktuality

Pohár r 22 kraj

Pohár rozhlasu - kraj

53. ročník atletické soutěže začal v okresním kole vítězstvím našich mladších žákyň i žáků, které jim zajistilo postup do krajského kola.…