Duben

28.4.  DÚ MA str.118/cv.31 (poslední 3 sloupečky do MA D)

+ Pro nemocné:
 MA  str.118/cv.29 - fólie, cv.31 - první 3 sloupečky do MA Š

JČ PS str.46 - vše

PRV - str.51, 52 - učivo o - listech a květech - přečíst, udělat krátký zápis, obrázky

27.4.  DÚ JČ PS 46/cv.9

+ Pro nemocné:

str.166/cv.11 - ústně, cv.12  do JČ Š

MA str.117/cv.21,22  -fólie, cv.25 do MA Š

AJ PS str.51/cv.7, opakovat slovíčka, texty v učebnici o zvířatech

26.4.  DÚ MA PS str.11/cv.4 + DÚ GEO - rýsovat úsečky podle zadání v sešitě

+ Pro nemocné:

MA str.115/cv.18 fólie, cv.20 do MA Š

str.165/cv.8 - ústně, cv.9,10 - napsat do JČ Š a nadepsat číslicí pády

PRV str.50 ,51 - Nadzemní části rostlin - Stonek + dřeviny, byliny - napsat zápis a udělat obrázky, PS str.49 - vše

21.4.  DÚ JČ sloh - str.169/cv.3

+ Pro chybějící:

JČ str.168 - 169 Popisujeme osobu - číst, úkoly ústně + DÚ

MA str.115 -dělení se zbytkem  - číslo 4 (cv.17 do MA Š + ZK)

PRV str.50 - Kořen - přečíst, udělat zápis

 

20.4.   - naučit se nazpaměť pádové otázky, opakovat PRV (str.45 - 47)

+ Pro chybějící: 

MA str.114 - dělení se zbytkem  - číslo 3 (cv.13 do MA Š)

JČ str.164 - opiš do JČ Š pádové otázky, ústně cv.6

AJ PS str.50/cv.5,6

19.4.  DÚ MA str.113/cv.10 (fólie)

+ Pro chybějící:

str.162/cv.1 + do JČ Š cv.4

MA str.113 - dělíme se zbytkem -vše na fólii, PS str.6/cv.8, str.10/cv.10

PRV str.50 - části kvetoucích rostlin - nakreslit podle učebnice obrázek rajčete (přes celou stránku) a popsat části

13.4.  DÚ AJ str.50 - napsat text o zvířeti č.3 a 4 + malé obrázky

         DÚ podepsat vzkaz v ŽK (sady sešitů)

          DÚ MA  - trénovat násobilku

11.4.  DÚ JČ PS str.44/cv.2

8.4.  Pro nemocné:

JČ str.159/cv.3 - napiš do JČ Š, str.160 - opiš do sešitu žlutý rámeček - rod podst.jmen

7.4.  DÚ JČ PS str.43/cv.1

       DÚ AJ PS str.49/cv.4

+ Pro nemocné:

MA str.106/cv.27 - do MA Š + ZK

str.157/cv.4 - přečíst, str.158 - Číslo podstatných jmen -cv.1 přečíst + opsat žlutou tabulku do sešitu

Písanka str.15, Čítanka str. 122, 123

AJ PS str.48 ,49

PRV PS str.48, učebnice str.46 - pročíst

6.4.  DÚ MA PS str.7/cv.1

+ Pro nemocné:

MA str.105/cv.16,17 - výpočty do MA Š, cv.15 - vypočítat na fólii

AJ  str.48,49 - přečíst, přeložit, naučit se nová slovíčka, PS str.48 vše

5.4. DÚ MA papír cv.21 c,d

+ Pro nemocné: 

MA str.104/cv.10 - do MA Š písemně + ZK, cv.11 - fólie

str.156/cv.1 - přečíst, do JČ Š cv.a,b

PRV str.45 - Užitkové rostliny - přečíst

4.4.  DÚ JČ papír str.36/cv.4

        DÚ AJ papír - napsat slovíčka (na 6.4.)

       DÚ PRV - napiš referát o 2 pokojových rostlinách ( 7.4.)

Další aktuality

Pohár r 22 kraj

Pohár rozhlasu - kraj

53. ročník atletické soutěže začal v okresním kole vítězstvím našich mladších žákyň i žáků, které jim zajistilo postup do krajského kola.…