Červen

20.6.  pro chybějící: JČ str.204/cv.1 - opiš 2 věty do JČ Š a vyznač skladební dvojice, str.205/cv.5 - opiš a doplň správně čárky do souvětí

MA str.143/cv.1,2 - na fólii, PS str.33 - vše

14.6.  DÚ MA str.139/cv.18 ( 3.- 6.sloupeček)

+ pro chybějící: MA PS str.26/cv.8 dodělat, cv.9,10

                             JČ PS str.58/cv.7 

10.6 DÚ pro nemocné : PS str.57 - celé cvičení (je i na str.58)

Od pondělka se učíme podle původního rozvrhu. (pozor při chystání učení….)

9.6.  DÚ JČ PS str.56/cv.5

         DÚ AJ PS str.58 - vybarvit 1.obrázek

7.6.  DÚ MA str.137/cv.5 (4 sloupečky do MA D)

+ pro nemocné:  MA str.137/cv.1 ,2- fólie

str.199 - vše přečíst, úkoly ústně, PS str.55/cv.3

PRV str.67  -přečíst, PS str.61 - vše dodělat

6.6.  DÚ JČ PS str.55/cv.2

+ pro nemocné:  PS str.54 - všechny úkoly

MA PS str.22/cv.8,9,10,11, str.23/cv.1,2

PRV str.68 - vnitřní ústrojí člověka + PS str. 61 vystřihnout, nalepit vnitřní orgány, vybarvit trojice

AJ str.56 - 57 - číst, překládat

2.6   pro nemocné: JČ PS str.53 - celé opravit, úkol dole na stránce, učebnice str.197/cv.1 - číst

MA str.132/cv.18 do MA Š, cv.19 fólie, cv.20,21,22 - výpočty do MA Š

PRV str.66 - přečíst, naučit se části těla

AJ str.56 - 57 - přečíst, přeložit

Další aktuality

Foto hl

Prázdniny jsou tady

Končí 2. den prázdnin, na které jsme se všichni moc těšili. Je čas ohlédnout se za uplynulým školním rokem. Začínali jsme téměř klasicky.…