Listopad

30.11.

Zítra jdeme do kina. Představení platí firma Brose. Děti si vezmou věci podle rozvrhu na 3., 4. a 5. hodinu.

Prv -prac. sešit str. 25/ 3 

Pro nemocné:

M - prac. sešit str. 21

ČJ - uč. str. 75/3

Čt - čítanka str. 36, 37

Prv - prac. sešit str. 25 /1 ústně, 3 dopiš

29.11.

M - prac. sešit str. 20/1, 2

Pro nemocné:

M - prac. sešit str. 20 celá

ČJ - prac. sešit str. 23/3 , učit se vyjm. slova po B - vyvodit význam a slova příbuzná

Čt - str. 52 - 54

AJ - prac. sešit str. 19/3

28.11.

ČJ - prac. sešit str. 23/1,2

     - str. 74 nauč se vyjm. slova po B

Pro nemocné:

ČJ - prac. sešit str. 23/1,2

     - str. 74/ 1 - ústně,  nauč se vyjm. slova po B

M - uč. str. 33/3, 34/1,2 do škol. sešitu

AJ - prac. sešit str. 18/1,2

Prv - prac. sešit str. 24

25.11.

ČJ sloh - uč. str.69 / 4 - napiš 5 věcí, které mají udělat

Mg -  do sešitu nalep osově souměrný obrázek a vyznač osu souměrnosti

Pro nemocné:

Prv - prac. sešit str. 21, učebnice str. 17

ČJ sloh - uč. str.69 / 4 - napiš 5 věcí, které mají udělat

Mg -  do sešitu nalep osově souměrný obrázek a vyznač osu souměrnosti

24.11.

M - prac. sešit str.19 / 1

pro nemocné:

M - prac. sešit str. 19/ 1, 2, 3

ČT - str. 48, 49

AJ - učebnice str. 17

23.11

M - učebnice str. 32 /3 - přepiš a vypočítej

ČJ - prac. list str. 10/8

Pro nemocné:

ČJ - učebnice str. 79/3- přepiš do škol. sešitu

M - učebnice str. 3⅔

    - prac. sešit str. 18 / 6

Prv - poslechni si:https://www.youtube.com/watch?v=wO51wK9vuc0

 

22.11.

ČJ - oprava přepisu ve škol. sešitě, podpis rodičů

AJ - prac. sešit 17/7, procvičuj 3. lekci na test

Pro nemocné:

ČJ - prac. sešit str.26/5

      - učebnice str.79 / 4 - přepiš

M - uč. str.32/1,2 - ústně

    - prac. sešit str. 18/ 1, 2, 3, 4

AJ - prac. sešit 17/6, 7, procvičuj 3. lekci na test

21.11.

ČJ - prac. sešit str. 26/4

M - dopočítat ve škol. sešitě

AJ - namaluj dom. mazlíčka a napiš o něm 3 věty na prac. list

Pro nemocné:

ČJ - prac. sešit str. 25/ 3, 26/4

M - Prac. sešit str.18/1

AJ - namaluj dom. mazlíčka a napiš o něm 3 věty na prac. list

Prv - prac. sešit str.20

15.11.

ČJ - prac- sešit str. 25/ 2

M - uč. str. 31/ 2 - do M-D. Vzor v deníčku.

14.11.

ČJ - učebnice str. 77 - nauč se vyjm. slova po L

M - prac. sešit str. 16/ 3, 4 - kdo nestihl ve škole

AJ - prac. list Pets

11.11.

ČJ sloh - do sešitu dopiš svůj režim dne

Prv - str. 16, 17 domaluj obrázky, nauč se na test

HV - dones si notový sešit, zopakuj a nauč se písničky str.11 a 31

10.11.

ČJ - prac. list v červeném sešitě - přísloví

AJ - dones si obrázek, hračku domácího mazlíčka (zvířátka)

OPRAVY VE VŠECH SEŠITECH !!!

Pro nemocné:

M - sudé a liché číslo prac. sešit str.15/4

    - vyvození zaokrouhlování na desítky prac. sešit str. 16/1

Ps - písanka str. 10

9.11.

M - prac. sešit str. 14/3,4 (někteří mají dokončit)

ČJ - vybarvi obrázky k vyjm. slovům po Z, zopakuj si slova příbuzná

8.11.

ČJ - obalit si nový sešit do ČJ - vyjm. slova. Naučit se vyjm. slova po Z

AJ - prac. sešit str. 12 / 6, 13/ 7. Zopakovat vše z 2. lekce na test.

7.11.

ČJ - uč. str. 64/8a, b, c (b - v deníčku). Do domácího sešitu.

4.11.

ČJ sloh - do sešitu slohu nalep reklamní text

M geom. - prac. sešit dokonči str. 8/1b

Prv + HV - pusť si hymnu ČR, nauč se slova  (youtbe)

3.11.

ČJ - prac. sešit str.21/ 2 - 3., 4. řádek (děti sešity dostanou zítra)

    - na zítra sešit do slohu

AJ - nauč se představit ( jméno, věk, oblíbená barva, oblíbené číslo) - ústně

2.11.

AJ - učebnice str.11 (procvičit číslovky 13 - 20)

M - prac. sešit 12/ 3

ČJ  - zopakuj si abecedu

Čt - poslechni si pohádku ( youtube - Chaloupka na vršku - Jak to bylo na dušičky)

1.11.

M - zopakuj si hodiny, prac. sešit str.11 / 2, 3

 

Další aktuality

20230316_095236

Velikonoční vajíčko

Naši žáci často využívají nabídku programů, která přichází z Centra tradičních technologií Příbor (CETRAT), pobočky Muzea Novojičínska.…