LEDEN

24.1.

DÚ JČ - papír str.34/2 sloupečky doplnit, PS str.33/cv.4

MA uč.str.61/cv.1,3  na fólii, cv.4,5 do MA Š (seřadit čísla od nejmenšího), PS str.23/cv.1, str.24/cv.6,7

AJ PS str.32/cv.1

21.1.

DÚ AJ str.32/cv.2 - na fólii doplnit slova

20.1.

MA uč.str.59/cv.12 -fólie,str.60 - dělali jsme celou stránku na fólii a ústně, cv.19 = DÚ

str.80 - vypsat doplněná slova do JČ Š, str. 108 - 111 (vše jsme dělali ústně)

PRV -podívejte se na video, uč.str.29 - přečíst

Písanka str.28

Na středu do PČ přinést zbytky vlny (malá klubíčka).

19.1.

AJ PS str.30/cv.6, str.31/cv.7, cv.8 = DÚ

+ naučit se pořádně sloveso mít (já mám, já nemám, on má, on nemá, ona má, ona nemá)

MA uč.str.58/cv.5,6 (fólie), str.59/cv.7,8 (fólie), cv.9 ústně, cv.10 do MA Š

uč.str.99/cv.3a - ústně, cv.4 do JČ Š, cv.5 -fólie

18.1.

MA uč.str.57/cv.1,2,(fólie), cv.3 ústně, str.58/cv.4 ústně

DÚ MA PS str.23/cv.2

PS str.32/cv.1, učebnice str.98/cv.1 ústně, cv.2 do JČ Š

PRV - učeb.str.28 - důkladně přečíst a naučit se podmínky pro život (napsat zápis do sešitu - které to jsou) a přečíst učivo o vodě na str.28 - taky máme zápis ( potom si opíšete)

Písanka str.27

 

17.1.

- uč.str.98 - naučit se vyjmenovaná slova po S

MA PS str.23/cv.3,4,5

AJ PS str.30/cv.5 - spojte správné dvojice vět a napište je.

PRV - vyplňovali jsme papír na opakování učiva - dostanete do schránky od spolužáka

14.1.

DÚ pro všechny - najít vhodnou báseň (3-5 slok) -přinést ukázat v úterý (bude třídní kolo recitační soutěže)

papír str.32/cv.3, str.33/a,c,d

MA - GEO - zopakujte si učivo o polopřímkách na str.25, 31 - vše jsme důkladně procvičili (můžete na fólii), str.38/cv.1 - zopakovat různoběžky, průsečík (rýsujte si doma na papír)

AJ - uč.str.30 - přečíst a přeložit texty u dětí a vedle na fólii zatrhnout správnou odpověď - napište si potom do sešitu správné odpovědi (např. 1. yes, 2. no ….),  PS str.29 - opět jsme důkladně procvičovali cvičení na stránce, naučit se: I have got…., I haven´t got….

13.1.

Úkoly pro děti, které jsou doma:

str.108 - sloh -cv.1 a, b(do sešitu sloh), str.110/cv 2,3,4 - vše jsme dělali ústně + dostanete od spolužáka papír do schránky - udělejte cv.1, 2 (jen Jirkovi nemáme jak doručit…)

MA PS str.19 - vypočítejte SAMI (bez pomocí rodičů)

PRV str.27 - důkladně přečíst, napsat zápis do sešitu: 

Země je kulatá

Většina povrchu Země je pokryta vodou, menší část povrchu tvoří pevnina (souš) + nakreslit obrázek Země jako v učebnici

10.1.

Úkoly pro děti, které se dnes nepřihlásily do online výuky:

(červené úkoly jsou pro všechny)

papír str.24 + 25 - udělejte další 3 sloupečky (1 ještě bude  prázdný)

MA PS str.1,2,3,4, učeb.str.55/cv.6 - fólie, cv.7 do MA Š

AJ PS str.28 - 29/cv.1 - nakresli  a popiš svoji rodinu, cv.2,3,4, učebnice str.29 - naučit se říkat věty v písničce (+ přeložit si to)

PRV - str.26 - důkladně přečíst

Písanka str.24, Čítanka str.78 - 80 přečíst

7.1. 

DÚ JČ papír - 2 sloupečky

6.1.

DÚ MA str.55/cv.5 (na fólii)

DÚ JČ - opravit diktát

 DÚ PRV - dokresli obrázek do sešitu + přinést letáky z obchodu (budeme vystřihovat)

5.1. 

DÚ AJ PS str.27/cv.8

4.1.

DÚ JČ PS str.31/cv.5 (celé)

3.1.

DÚ MA str.51/cv.31 - 6 příkladů + ZK (písemně = pod sebou)

Další aktuality

Testování

Vážení rodiče, vláda ČR schválila dne 22. prosince 2021 změnu mimořádného opatření k testování dětí a žáků ve školách s účinností od 3.…