Září

6.9.

Na středu si děti donesou M, Čt, AJ - sešit, HV.

5.9.

Děti mají možnost ve škole navštěvovat pěvecký kroužek - “Sboreček” vždy ve středu od 13:45 hod. do 14: 30 hod. První hodina je již 7.9. Poplatek 30,- Kč na měsíc (vybíráme 120,- Kč na 1. pololetí). Vede p. uč. Galová a p. uč. Šindelka.

Také bude pro děti otevřen keramický kroužek. Ten bude vždy v úterý od 13:30 do 15: 00 hod. a poplatek je 100,- Kč na měsíc. O datech, kdy bude kroužek probíhat, Vás budu informovat. Vede p. uč. Špačková.

Do deníčků mi poznačte, jestli máte o některý z kroužků zájem. Děkuji.

Na úterý si děti donesou ČJ, M, Prv, VV - nůžky a lepidlo.

2.9.

Dobrý den milí rodiče, 

vítám vás na stránkách třídy 3.A.

Děkuji všem za vzorně vyplněnou str.1 v žákovské knížce. Dnes jsem dětem do ní vložila další důležité informace. Podle těchto informací  můžete vyplnit str.0 v žákovské knížce.

V pondělí 5.9. si děti přinesou český jazyk( učebnici, sešit školní), matematiku(sešit školní) a věci na plavání( plavky, čepici, plavecké brýle, ručník, mýdlo). Z bazénu budeme odjíždět ve 12 hod. Po příjezdu půjdeme na oběd a děti domů nebo do školní družiny( asi 12:30 hod.)

Budu ráda, když mi do deníčků napíšete, zda dítě odchází ze školy samo nebo má čekat na někoho, kdo ho vyzvedává ( týká se dětí, které nenavštěvují školní družinu). Od některých tuto informaci nemám a nevím, zda mohu dítě pustit ze školy samotné. Děkuji.

Přeji všem pěkný víkend a těším se na naši dobrou spolupráci.

Hana Stočková

 

Další aktuality

ŠD obr.www upr

ÚNOR 2023

Akce ve školní družině – únor  2023  6. 2.  BIJÁSEK - Největší dar 23. 2. Srdce na pravém místě

ŠD obr.www upr

LEDEN 2023

Akce ve školní družině – leden  2023 16. 1.  BIJÁSEK - Dračí princezna 26. 1. Sněhové radovánky