Informace o známkách

10.12. Vzhledem k situaci se nemůžou konat třídní schůzky s osobní účastí. Dnes jsem nalepila dětem vzadu v ŽK papírek s hodnocením za 1.čtvrtletí tohoto školního roku. Podívejte se, prosím, na předběžné hodnocení a pokud budete chtít něco vědět, můžete se na mě obrátit v mailu.

S chováním třídy jsem spokojená, děti jsou hodné. Někdy se vyskytne menší konflikt, ale vždy jsme to zatím vyřešili. Podívejte se taky na zapomínání, jsou tady někteří žáci, kteří mají problém s chystáním pomůcek na vyučování, ale většinou je to v pořádku. 

Děkuji za spolupráci při učení doma, skoro všichni měli úkoly vzorně vypracované :-). Těším se na další spolupráci, HM

Další aktuality

Foto hl

Prázdniny jsou tady

Končí 2. den prázdnin, na které jsme se všichni moc těšili. Je čas ohlédnout se za uplynulým školním rokem. Začínali jsme téměř klasicky.…