Květen

Čtvrtek 5.5.

M - str. 122 / 52, 55 Š sešit, cv. 54 na fólii, cv. 56 do Š sešitu

Čj - Čas budoucí, složené slovesné tvary, uč. str. 174 / 3, 175 / 2 ústně

Prv - PS str. 53

Středa 4. 5.

Čj - začali jsme dnes probírat nové učivo - Slovesa

Pracovali jsme ústně, do sešitů jsme zapisovali mluvnické kategorie, které u sloves určujeme

M - učebnice str. 121 / 46, 48, 49 - ústně, cvičení 50 do Š sešitu

Aj - PS str. 52 / 1, 2

Prv - 58, 59

 

Úterý 3. 5.

Čj - procvičování podst. jmen - určování pádu, čísla a rodu

M - učebnice str. 120 / 43

Písanka str. 18, 19

Pondělí 2. 5. 2022

Čj - uč. str. 166 - vyhledat ve cvičení podstatná jména, napsat je do sešitu a určit u nich pád, číslo a rod

M - procvičování dělení se zbytkem

Prv - uč. str. 56 - 57 - zopakovat, pročíst

PS str. 51

Další aktuality

Pohár r 22 kraj

Pohár rozhlasu - kraj

53. ročník atletické soutěže začal v okresním kole vítězstvím našich mladších žákyň i žáků, které jim zajistilo postup do krajského kola.…