Září

30. září

Čj - Párové souhlásky, uč. str. 21 / 1. b x p - dělali jsme ve škole, d x t - ď x ť - za DÚ, v x f - z x s ve škole, str. 22 ž x š - h x ch za DÚ

M - učebnice str.19 / 2, 5 na fólii

PS str.3 / dokončit celou stranu 

Čtení - str. 10: Jak se může přijít do školy pozdě

9. září

Čj - Slova nadřazená, podřazená a souřadná, PS str. 3 / cv. 5 - dokončit cvičení ( prosím rodiče o podepisování domácích úkolů )

M - učebnice str. 7 / cv. 28 do D sešitu ( vypočítat jen čtyři sloupečky )

 

13. září - úkoly pro marůdky

Čj - procvičovali jsme na interaktivní tabuli synonyma a slova protikladná

učebnice str. 12 / Samohlásky - opakování učiva

M - učebnice str. 6 / 20 b)  - do Š sešitu, str. 6 / 21 do Š sešitu, DÚ str. 6 / 24 ( jen osm čísel, po 87 )

Prv - učebnice str. 7 - Pravidla slušného chování ( do poloviny strany přečíst ), PS str. 5/ Jsme kamarádi, první cvičení ( obrázky, doplnění dialogu, vybarvit )

14. září

Čj - PS str. 4, 5

M - uč. str. 7 / cv. 27, 29, str. 8 / cv. 30 ústně

Zopakovat násobilku 2, 3, 4, 5

Čítanka str. 5 / Dům - přečíst, str. 6 / Naše rodina - přečíst, do sešitu Čtení napsat název, autora a za DÚ si děti nakreslí členy své rodiny

15. září

Čj učebnice str. 15 / Souhlásky, dělení souhl. ( pracovní listy děti dostanou ve škole )

DÚ uč. str. 15 / 6 tři řádky do dom. sešitu

M - procvičování násobilky do 5

PS str. 2 / 11

Psaní - písanka str. 2 a 3

16. září

Čj - uč. str. 15 / 1 na folii, str. 16/ 4a) ,( po zátočiny, Š sešit )

DÚ PS str. 6 / 11

G - PS str. 1 / cv. 10, str. 2 / 16, 17

DÚ PS str.2 / 18

Prv - uč. str. 7 / vlastnosti

PS str. 6 / chování kamarádů

Čt - str. 7: Kolik je nás dětí v Bullerbynu

21.9.

Čj učebnice str. 16 / 4a) do Š sešitu

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/pod-hladinou-more/cviceni3.htm

M

učebnice str. 10/ 40 ( 3. a 4. sloupeček do sešitu )

DÚ učebnice str. 10 / 38

22. 9.

Čj - učebnice str. 17 / 4b) procvičit na fólii, str. 17 / 5 do Š sešitu ( po “ zvony ” )

M - učebnice str. 11 / 41, 43, 44 - ústně, cvičení 46 na fólii

Čtení - str. 8

V M procvičujeme stále násobilku do 5 a v Čj psaní i, y po měkkých a tvrdých souhláskách.

23. 9. 

Dnes proběhla ve škole beseda s psychologem. Ve zbývajícím čase jsme pracovali v

 Čj PS str.6 / 12, 13. Učebnice str. 17 / 6 - psali jsme jako diktát

  Prv PS str. 7, 8 a 9 - práce ve skupinkách.

24. 9. 

Čj - učebnice str. 17 - jen připomenout

str. 18 / cv. 1 - společně, první dvě věty so Š sešitu a označit skupiny bě, pě, vě, mě, dě, tě, ně

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-%C4%9B/slova-s-de-te-ne/znamkovane-diktaty-vety/cviceni1.htm

DÚ PS str. 6 / cv. 5

M - učebnice str. 12 / 49 - ústně, 51 do Š sešitu, 53 procvičit na fólii

Opakovat násobení, dělení ( 1 - 5 )

Další aktuality

280943795_330086722588374_5750580747613477265_n

V Bludišti

Dne 16. května 2022 se žáci 9. tříd zúčastnili v ostravské televizi natáčení soutěže Bludiště. Ještě než nastal den D, museli vymyslet…

www

Sebeobrana

Ve čtvrtek 12. května v naší škole proběhla malá ukázka sebeobrany pro žáky devátého ročníku. Toto téma se týká předmětu Výchova ke zdraví…