Listopad

Čtvrtek 2. 12.

Č j - chytáky po L

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/rozlisovani-dvojic/vyber.htm

M - učebnice str. 37 / 19 procvičit na fólii,cv.  20 a 21 do Š sešitu

Prv - uč. str. 19, PS str. 22

Středa 1. 12.

Čj - procvičovali jsme: 

https://skolakov.eu/…htm
 

DÚ učebnice str. 75 / 4a

M - uč. str.36 / 11, 12


28 + 44 = 

59 + 15 = 

26 + 58 = 

48 + 13 = 

13 + 59 = 

69 + 28 = 

35 + 19 = 

56 + 29 = 

47 + 35 = 

72 + 19 = 

37 + 48 = 

15 + 26 = 

14 + 69 =

 29 + 66 = 

65 + 28 = 

Tyto příklady do Š sešitu.

Úterý 30.11.

Čj - probírali jsme chytáky, děti si je zapsaly do Š sešitu

být ( existovat )    x     bít  ( tlouci )

pobýt ( zůstat )    x    pobít

zbýt ( zůstat )      x     zbít

dobýt ( zmocnit se ) x dobít ( baterie )

nabýt ( získat )    x   nabít ( pušku )

přibýt ( objevit se )   x   přibít ( hřebík )     

bydlo ( živobytí)     x bidlo  

býlí ( plevel )   x bílý ( barva )   

M - uč. str. 35 / 6, 7, 8, str. 35 / 9 ( 2., 3., a 4 sloupeček za DÚ )

Písanka str. 17 a 18 - do příštího úterý

Čtvrtek 25. 11.

M - učebnice str. 34 / 1, 2, 3, 4 ( poslední dva sloupečky za DÚ do D sešitu )

Čj - opakování vyjm. slov po L

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/pravopisna-cviceni/diktaty-L2.htm

Pč - tvořili jsme vánoční svícny

Středa 24. 11.

Čj - PS str. 26 / 5

M - str. 30 / 35, 36, 40 na fólii, str. 30 / 38 Š sešit

PS str. 12 / 7, 8 DÚ

Prv - str. 18 - pročíst, zápis si děti opíší ve škole

Aj - prac. list feelings - pocity 1. strana, PS str. 18, 19, 20 / 1

Úterý 23. 11.

Čj - DÚ uč. str. 79 / 3a), 83 / 1 - ústně, 83 / 2a) Š sešit

PS str. 26 / 4

M - dnes odpadla, děti měly besedu vedenou lektorkou

Aj - pracovní list, obrázek a popis zvířátka

3 věty.

Pondělí 22. 11.

Čj - učebnice str. 79 / 4 fólie, str. 80 / 5, 6 fólie

M - uč. str. 29 / 25 Š sešit, 28 - 32 ústně, str. 29 / 33 Š sešit

Aj - PS str. 18 / 1, 2

Čtvrtek 18. 11.

Čj - PS str. 25 / 1, 2

vyjmenovaná slova po L - procvičování

M - učebnice str. 27 / 11, 13 - fólie

str. 27 / 12 do Š sešitu

DÚ str. 28 / 22 - čtyři sloupečky

Prv - opakovali jsme ČR a psali jsme prověrku. Děti si ji napíší po návratu do školy

Úterý 16. 11.

Čj - vyjmenovaná slova po L - vyvození, naučit zpaměti

M - PS krtek str. 30 - sešit už nechat doma, nenosit do školy

učebnice str. 26 / 2 na fólii, 5 do sešitu

DÚ uč. str. 27 / 8

Aj - PS str. 17

Písanka str. 14, 15

Pondělí 15. 11.

Čj - testování, pracovní list, který děti dostanou ve škole. Procvičování vyjm. slov a slov příbuzných po B

M - PS krtek str. 29 / celá, 28 / 4, 5, 6

Prv - canisterapie - ukázka v tělocvičně

Čtvrtek 11. 11.

Čj - učebnice str. 76 / 6 - procvičit na fólii

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/pravopisna-cviceni/diktaty-B2.htm

- do Š sešitu ( půlku cvičení )

M - PS krtek str. 28 / 2, 3, str. 29 / 1, 2, 7, 8

Prv - PS str. 21

Čtení - Strašidelné stěhování:  str. 32 - 33 

Středa 10. 11.

Čj - PS str. 24 . Stále opakujeme a procvičujeme vyjm. slova po B

M - PS s krtkem str. 26 / 8

Pracovní listy děti dostanou ve škole

DÚ učebnice str. 22 / cv. 41 - bez zkoušek

Aj - PS str. 14 / 2

PRV - učebnice str. 17 - pročíst - Voda v krajině

Úterý 9. 11.

Čj - Vyjmenovaná slova po B - procvičovat, PS str. 23 / 1, 2, str. 24 /5 za DÚ

učebnice str. 75 / 4a) - do Š sešitu

M - PS s krtečkem str. 25 - celá, str 26 / 1, 2 ( PS jsem poslala buď po spolužácích nebo sourozencích. Markétce jsem neměla po kom poslat, tak si, prosím, pro PS přijďte )

Písanka - str. 12, 13

Čtení - str. 30 - Pověst o založení Prahy

 

Další aktuality

280943795_330086722588374_5750580747613477265_n

V Bludišti

Dne 16. května 2022 se žáci 9. tříd zúčastnili v ostravské televizi natáčení soutěže Bludiště. Ještě než nastal den D, museli vymyslet…

www

Sebeobrana

Ve čtvrtek 12. května v naší škole proběhla malá ukázka sebeobrany pro žáky devátého ročníku. Toto téma se týká předmětu Výchova ke zdraví…