Obědy - upozornění

Upozorňujeme rodiče, že vzhledem k vzniklé situaci, kdy odcházejí do karantény jednotliví žáci ale také celé třídy, nastává problém v registraci odběru obědů. Pro přehlednost je nutné:

1) Pokud do karantény odchází jednotlivec, odhlašuje obědy (stejně jako v době nemoci) zákonný zástupce.

2) Pokud odchází do karantény celá třída, škola zařídí odhlášku po dobu minimální délky karantény, což je 7 kalendářních dnů (5 pracovních dnů). Od 8. dne je věcí zákonného zástupce, aby další obědy v případě pokračující karantény odhlásil. Pokud žák 8. den nastoupí do školy, automaticky bude mít oběd přihlášen.

Prosíme zákonné zástupce, aby tuto skutečnost vzali na vědomí a řídili se jí, protože v případě, že dítě bude pokračovat v karanténě a zákonný zástupce obědy neodhlásí, bude muset doplatit oběd v plné výši.

Děkujeme za pochopení.

Další aktuality

Foto hl

Prázdniny jsou tady

Končí 2. den prázdnin, na které jsme se všichni moc těšili. Je čas ohlédnout se za uplynulým školním rokem. Začínali jsme téměř klasicky.…