pondělí 6/12

český jazyk
- číslovky, slovesa, příslovce
- projít cvičení str. 75, 76/ cv. 9, 10, 11

matematika
- písemné násobení
- str. 48/cv. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

anglický jazyk
- procvičování TO BE, osobních a přivlastňovacích zájmen
- uč. str. 19/ cv. 7, WB str. 15/ cv. 5a, b

vlastivěda
- Karlovarský kraj

Další aktuality

Testování

Vážení rodiče, vláda ČR schválila dne 22. prosince 2021 změnu mimořádného opatření k testování dětí a žáků ve školách s účinností od 3.…