Září

Pondělí 19. 9. 2022

Čj - PS str. 4 / 10, 11

Aj - učebnice str. 5

M - učebnice str. 7 / 27 fólie

str. 7 / 28, 29, 30 - do Š sešitu

DÚ str. 7 / cv. 33

Př - str. 6, Sluneční záření - přečíst a pokusit se napsat do sešitu krátký zápis

Další aktuality

ŠD obr.www upr

ÚNOR 2023

Akce ve školní družině – únor  2023  6. 2.  BIJÁSEK - Největší dar 23. 2. Srdce na pravém místě

ŠD obr.www upr

LEDEN 2023

Akce ve školní družině – leden  2023 16. 1.  BIJÁSEK - Dračí princezna 26. 1. Sněhové radovánky