Prosinec

20. 12. 2022

Čj - učebnice str. 74 / 5 - přídavná jména, cv. 6 - zájmena

str. 76 / 10 - příslovce, cv. 12 - předložky - vše procvičit jen na fólii

 

19. 12. 2022

Čj - PS str. 27, 28

M - Písemné odčítání

učebnice str. 42 / 2, 7

DÚ PS str. 15 / 5

14. 12. 2022

M - učebnice str. 41 / 5, 4

DÚ - uč. str. 41 / 7

13. 12. 2022

Čj - Neohebné slovní druhy

PS str. 26 / 5, 6

DÚ - PS str. 28 / 13

M - Písemné sčítání - vysvětlení nového učiva

učebnice str. 41 / 2 - školní sešit

Vlastivěda - děti budou pracovat na projektech “ Vánoce ve světě ”

 

12. 12. 2022

Čj - procvičování ohebných slovních druhů

PS str. 25 / 2, str. 26 / 4

M - práce s interakt. tabulí, procvičování písemného dělení, zaokrouhlování na 1000

PS str. 15 / 1, 2, 6

Další aktuality

ŠD obr.www upr

ČERVEN 2023

Akce ve školní družině – červen 2023 1. 6. Den plný her 5. 6. BIJÁSEK - Divnosvět 8. 6. Akce “ZDRAVÍ” - 1. oddělení 13. 6. Akce “PROSTŘENO”…