Odhlašování obědů

Upozorňujeme rodiče, že vzhledem k vzniklé situaci, kdy odcházejí do karantény jednotliví žáci ale také celé třídy, nastává problém v registraci odběru obědů. Pro přehlednost je nutné:

1) Pokud do karantény odchází jednotlivec, odhlašuje obědy (stejně jako v době nemoci) zákonný zástupce.

2) Pokud odchází do karantény celá třída, škola zařídí odhlášku po dobu minimální délky karantény, což je 7 kalendářních dnů (5 pracovních dnů). Od 8. dne je věcí zákonného zástupce, aby další obědy v případě pokračující karantény odhlásil. Pokud žák 8. den nastoupí do školy, automaticky bude mít oběd přihlášen.

Prosíme zákonné zástupce, aby tuto skutečnost vzali na vědomí a řídili se jí, protože v případě, že dítě bude pokračovat v karanténě a zákonný zástupce obědy neodhlásí, bude muset doplatit oběd v plné výši.

Děkujeme za pochopení.


 

Další aktuality

Testování

Vážení rodiče, vláda ČR schválila dne 22. prosince 2021 změnu mimořádného opatření k testování dětí a žáků ve školách s účinností od 3.…