Rozvrh hodin

POMČJAJD 
ÚTMZČJTVI/ČSPI/ČSP
STŘMČJ DAJVVVV
ČTVKZMFZČJHV
ČJAJMTV 

Další aktuality

Rodičům našich žáků

Vážení rodiče. V poslední době nás trápí několik věcí, které bych teď ráda sdělila.   COVID-19 Chci vás ubezpečit, že jsme v pravidelném…