Karanténa - návrat do školy

Vážení rodiče, 

na základě sdělení KHS je karanténa prodloužena, protože došlo k odchytu dalšího pozitivního žáka. V případě 7. A je poslední kontakt s pozitivním 24. 11., tzn. od tohoto data může žák přijít do školy nejdříve 8. den, a to v případě, že 5.-7. den karantény podstoupí PCR test (dřívější testování je bezvýznamné!!), který bude negativní. S tímto potvrzením může přijít 8. den do školy. V případě, že žák testován nebude, karanténa trvá 14 dnů, do školy může přijít 15. den, ale nesmí mít žádné příznaky nemoci. 

KHS bude rozesílat zákonným zástupcům SMS, řiďte se pokyny uvedenými v těchto SMS.

Pro naši třídu pokračuje online výuka. 

Další aktuality

Testování

Vážení rodiče, vláda ČR schválila dne 22. prosince 2021 změnu mimořádného opatření k testování dětí a žáků ve školách s účinností od 3.…