Karanténa - návrat do školy

Vážení rodiče, 

na základě sdělení KHS je karanténa prodloužena, protože došlo k odchytu dalšího pozitivního žáka. V případě 7. A je poslední kontakt s pozitivním 24. 11., tzn. od tohoto data může žák přijít do školy nejdříve 8. den, a to v případě, že 5.-7. den karantény podstoupí PCR test (dřívější testování je bezvýznamné!!), který bude negativní. S tímto potvrzením může přijít 8. den do školy. V případě, že žák testován nebude, karanténa trvá 14 dnů, do školy může přijít 15. den, ale nesmí mít žádné příznaky nemoci. 

KHS bude rozesílat zákonným zástupcům SMS, řiďte se pokyny uvedenými v těchto SMS.

Pro naši třídu pokračuje online výuka. 

Další aktuality

Foto hl

Prázdniny jsou tady

Končí 2. den prázdnin, na které jsme se všichni moc těšili. Je čas ohlédnout se za uplynulým školním rokem. Začínali jsme téměř klasicky.…