Informace k návratu dětí z karantény

Vážení rodiče, 
na základě sdělení KHS je karanténa prodloužena, protože došlo k odchytu dalšího pozitivního žáka. V případě 7. B je poslední kontakt s pozitivním 24. 11., tzn. od tohoto data může žák přijít do školy nejdříve 8. den a to v případě, že 5.-7. den karantény podstoupí PCR test (dřívější testování je bezvýznamné!!), který bude negativní. S tímto potvrzením může přijít 8. den do školy. V případě, že žák testován nebude, karanténa trvá 14 dnů, do školy může přijít 15. den, ale nesmí mít žádné příznaky nemoci. 
KHS bude rozesílat zákonným zástupcům SMS, řiďte se pokyny uvedenými v těchto SMS.
Děkuji za pochopení M. Machynová

 

Další aktuality

Testování

Vážení rodiče, vláda ČR schválila dne 22. prosince 2021 změnu mimořádného opatření k testování dětí a žáků ve školách s účinností od 3.…