Rozvrh hodin 2022/23

PODCJFČJMVVVV
ÚTZAJMTVČJHV
STŘFAJČJDPVPPVP
ČTČJMDCJVKZZ
MČJTVAJVKOD

Vysvětlivky: 

DCJ - druhý cizí jazyk - francouzština nebo ruština 

PVP - povinně volitelný předmět - TV, domácnost nebo konverzace v AJ

Další aktuality

ŠD obr.www upr

ÚNOR 2023

Akce ve školní družině – únor  2023  6. 2.  BIJÁSEK - Největší dar 23. 2. Srdce na pravém místě

ŠD obr.www upr

LEDEN 2023

Akce ve školní družině – leden  2023 16. 1.  BIJÁSEK - Dračí princezna 26. 1. Sněhové radovánky