Rozvrh hodin 2022/23

PODCJFČJMVVVV
ÚTZAJMTVČJHV
STŘFAJČJDPVPPVP
ČTČJMDCJVKZZ
MČJTVAJVKOD

Vysvětlivky: 

DCJ - druhý cizí jazyk - francouzština nebo ruština 

PVP - povinně volitelný předmět - TV, domácnost nebo konverzace v AJ

Další aktuality

ŠD obr.www upr

ŘÍJEN 2022

Akce ve školní družině – říjen  2022   20. 10.   Ochutnávka přírody   31. 10.  BIJÁSEK - MOŘE KOUZEL