Screeningové testování

Vážení rodiče, 
ve dnech 8. a 15. 11. 2021 proběhne v naší škole testování na onemocnění covid-19. Budou použity testy určené pro sebetestování, které budou do školy dodány, nebo Ministerstvem zdravotnictví povolené testy k použití laickou osobou, které si žák donese.

Testování bude probíhat stejně jako v září vždy 1. vyučovací hodinu. Pokud žák nebude přítomen, bude testován dodatečně ihned po příchodu do školy.

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří doloží, že jsou očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo doloží, že prodělali onemocnění  covid-19  (od pozitivního testu na covid-19 neuplynulo více než 180 dní), případně dítě nebo žák, který doloží negativní  výsledek  testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).

 Pokud bude výsledek preventivního antigenního testu negativní, žák bude pokračovat dál ve výuce. Pokud bude výsledek preventivního antigenního testu pozitivní,  škola bude bezodkladně kontaktovat zákonného zástupce, zajistí oddělení pozitivního žáka od ostatních osob a zákonný zástupce  si žáka ve škole ihned vyzvedne.
Myslete pozitivně, buďte negativní. :) S pozdravem Machynová
 

Další aktuality

Rodičům našich žáků

Vážení rodiče. V poslední době nás trápí několik věcí, které bych teď ráda sdělila.   COVID-19 Chci vás ubezpečit, že jsme v pravidelném…