Rozvrh

Třídní učitel - Mgr. Zdenka Kapsová

ČJ - český jazyk  - Mgr. Jitka Břeská

AJ - anglický jazyk - Ing. Eva Vystrčilová

RJ - ruský jazyk - Mgr. Alena Špirková, Mgr. Zuzana Masudová

M - matematika - Mgr. Zdenka Kapsová 

Př - přírodopis - Mgr. Eliška Vencíková

Z - zeměpis - Mgr. Miroslav Hykl 

D - dějepis - Mgr. Marcela Šmiřáková

F - fyzika - Ing. Jiří Madecký 

Ch - chemie - Mgr. Eliška Venclíková 

VkO - výchova k občanství - Mgr. Marcela Morysová 

HV - hudební výchova - Mgr. Jakub Šindelka

TV - tělesná výchova - Mgr. Roman Kalus, Mgr. Martina Machynová

VV - výtvarná výchova - Mgr. Petra Tománková 

PVP - povinně volitelný předmět 

 

Další aktuality

280943795_330086722588374_5750580747613477265_n

V Bludišti

Dne 16. května 2022 se žáci 9. tříd zúčastnili v ostravské televizi natáčení soutěže Bludiště. Ještě než nastal den D, museli vymyslet…

www

Sebeobrana

Ve čtvrtek 12. května v naší škole proběhla malá ukázka sebeobrany pro žáky devátého ročníku. Toto téma se týká předmětu Výchova ke zdraví…