Školní jídelna - důležité informace

Upozorňujeme rodiče, že vzhledem k vzniklé situaci, kdy odcházejí do karantény jednotliví žáci, ale také celé třídy, nastává problém v registraci odběru obědů. Pro přehlednost je nutné:

1) Pokud do karantény odchází jednotlivec, odhlašuje obědy (stejně jako v době nemoci) zákonný zástupce.

2) Pokud odchází do karantény celá třída, škola zařídí odhlášku po dobu minimální délky karantény, což je 7 kalendářních dnů (5 pracovních dnů). Od 8. dne je věcí zákonného zástupce, aby další obědy v případě pokračující karantény odhlásil. Pokud žák 8. den nastoupí do školy, automaticky bude mít oběd přihlášen.

Prosíme zákonné zástupce, aby tuto skutečnost vzali na vědomí a řídili se jí, protože v případě, že dítě bude pokračovat v karanténě a zákonný zástupce obědy neodhlásí, bude muset doplatit oběd v plné výši.

Děkujeme za pochopení.

Jen připomínám, že děti z naší třídy mají obědy automaticky odhlášeny do pondělí 6.12.
 

Další aktuality

Titl obr. Malpis

Malovaná písnička

Již 17. ročník krajské výtvarné soutěže Malovaná písnička zná své vítěze. Soutěže, kterou pořádá Dům dětí a mládeže Ostrava-Poruba, se v…