Přihlášky na SŠ

Veškeré informace o přihláškách a průběhu přijímacího řízení naleznete na stránkách školy v odkaze O škole - Poradenství - Výchovný poradce - Informace pro rodiče vycházejících žáků.

Další aktuality

Pohár r 22 kraj

Pohár rozhlasu - kraj

53. ročník atletické soutěže začal v okresním kole vítězstvím našich mladších žákyň i žáků, které jim zajistilo postup do krajského kola.…