Rozvrh

Třídní učitel - Mgr. Zdenka Kapsová

ČJ - český jazyk  - Mgr. Jitka Břeská

AJ - anglický jazyk - Ing. Eva Vystrčilová

RJ - ruský jazyk - Mgr. Alena Špirková, Mgr. Zuzana Masudová

M - matematika - Mgr. Zdenka Kapsová 

Př - přírodopis - Mgr. Eliška Vencíková

Z - zeměpis - Mgr. Miroslav Hykl 

D - dějepis - Mgr. Marcela Šmiřáková

F - fyzika - Ing. Jiří Madecký 

Ch - chemie - Mgr. Eliška Venclíková 

VkO - výchova k občanství - Mgr. Marcela Morysová 

HV - hudební výchova - Mgr. Jakub Šindelka

TV - tělesná výchova - Mgr. Roman Kalus, Mgr. Martina Machynová

VV - výtvarná výchova - Mgr. Petra Tománková 

PVP - povinně volitelný předmět 

 

Další aktuality

ŠD obr.www upr

ŘÍJEN 2022

Akce ve školní družině – říjen  2022   20. 10.   Ochutnávka přírody   31. 10.  BIJÁSEK - MOŘE KOUZEL