Září

24D4EB35-F6E3-4175-AA8B-29918A268AF4

29. 9.

M - s. 19, cv. 1

Čt - číst svou knížku

Úkoly pro nepřítomné:

JČ (veverka) - s. 32, 33

Čtenář - s. 20, 21

M - trénujeme počítání přes 10 + s. 18, s. 19, cv. 1 + malý s. 5, 7

HV - učili jsme se psát houslový klíč + s. 11 (slova), s. 24 (slova 2. sloky)

 

27. 9.

Čtenář - s. 20, cv. 1, 2

Prosím o podpis tř. schůzek v Žákovské knížce.

Úkoly pro nepřítomné:

JČ (veverka) - s. 31

Čtenář - s. 18, 19, s. 20, cv. 1, 2, 3

M - trénujeme rozklady a počítání přes 10 + s. 17

 

26. 9.

Čtenář - s. 18, v. 9, 10

Zítra je 4. lekce plavání …

Úkoly pro nepřítomné:

JČ (veverka) - s. 29, 30

Čtenář - s. 17, 18

M - učili jsme se názorně odčítat přes 10 + s. 16

 

25. 9.

Čtenář - s. 16, cv. 1, 2, 3

Prv - s. 9, cv. 3 - zápis počasí tohoto týdne

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ (veverka) - s. 26, 27, s. 28, cv. 1 - 4

Čtenář -s. 16

M - trénovali jsme počítání přes 10 s rozkladem + s. 15 + malý s. 4, 6

Prv - podzim - s. 8, 9 (cv. 3 - zapisovat počasí)

22. 9.

Čtenář - číst s. 14, 15

M - malá s. 6, cv. 1

Úkoly pro nepřítomné:

JČ (veverka) - s. 24, 25

Čtenář - s. 14, 15

M - s. 14 + malá s. 3, s. 6, cv. 1

 

21. 9.

Čtenář - číst s. 12, 13

M - malá - s. 2

 Prv - příště test -kapitola  škola

Úkoly pro nepřítomné:

JČ (veverka) - s. 23

Čtenář - s. 12, 13

M - vyvodili jsme názorně sčítání přes 10 + s. 13 + malá s. 2

Prv - opakovali jsme kapitolu - škola + s. 6, 7

 

20. 9.

ČJ (veverka) - s. 22 

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ (veverka) - s. 20 - 22 + trénovali jsme rozklad slov (slabiky, délky, písmena)

M - dokončit malou M - s. 47, 48 + začali jsme novou - s. 1

 

19. 9.

Číst svou knížku, procvičovat příklady zpaměti.

Někteří si procvičí (veverka) - počty slabik ve slově, jejich délky a počet písmen

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ (veverka) - s. 18, 19

Čtenář - s. 10, 11

Zdokonalujeme čtení do s. 21

M - s. 12 + malá s. 45, 46

 

18. 9.

Čtenář - s. 10

M - malá - s. 44

Úkoly pro nepřítomné:

JČ (veverka) - s. 16, 17

Čtenář - s. 10 + malý Slabikář s. 12 - 17

M - s. 10, 11 + malý s. 44

Prv - trénovali jsme značky + s. 5

 

15. 9.

ČJ (veverka) - s. 15, cv. 4

Čtenář - s. 8 + cv. 4

Hv - zopakovat slova písně s. 30

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ (veverka) - s. 14, 15 + na s. 15, cv.  1 - zapsat tužkou:  ta/ko/vé/  3  ../  6

Čtenář - s. 8, 9

M - s. 8, 9

HV - s. 30 (slova)

 

14. 9.

Jsem čtenář - s. 6 (zopakovat, dělali jsme ve škole), s. 7 - celá

Prv - znát značky ze s. 4

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ (veverka) - s. 11, 12, 13

Jsem čtenář - s. 6, 7 (šeptem s úkoly)

M - s. 7 + malý s. 42, cv. 2, s. 43

Prv - s. 4

 

13. 9.

ČJ (veverka) - s. 10, cv. 5

Zdokonalujeme čtení - s. 1 - 11 (opakování)

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ (veverka) - s. 9, 10

Jsem čtenář - s. 5 + zdokonalujeme čtení - s. 1 - 11 (hlasitě, důraz na první slabiku slova)

M - trénovali jsme př. typu 16 - 12 + dokončit s. 6

 

12. 9.

M - s. 6, cv. 3

Jsem čtenář - s. 4, 5 - cv. 2 - 7 - číst hlasitě s důrazem na první slabice

Zítra máme 2. plavání…

Úkoly pro nepřítomné:

JČ (veverka) - s. 7, 8 + trénujeme zápis počtu slabik, délek a písmen

Jsem čtenář - s. 4, 5 - cv. 1 - 7

M - hbité počítání do 20, př. typu 15 - 12 + s. 5, s. 6 - cv. 1 - 3 + malý Matýsek (fialový) - s. 42, cv. 1

 

11. 9.

Číst svou knížku, trénovat příklady do 20 bez přechodu 10

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ (veverka) - s. 5 - dokončit + s. 6 + trénujeme u slov - počet slabik, délky slabik, počet písmen

Jsem čtenář - s. 3 + zapisovat vedle slov jejich délky

M - hbité počítání př. do 20 + s. 4

Prv - kalendářní rok, školní rok, předměty ve škole - s. 3

 

8. 9.

ČJ (veverka) s. 5, cv. 4

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ (veverka) s. 4, cv. 4 + s. 5, cv. 1 - 4 - trénovali jsme a zapisovali počty slabik a délky slabik 

M - s. 3

 

7. 9.

ČJ (veverka) - s. 4, cv. 3 - dokončit (zbylo nám 5 slov na DÚ)

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ (veverka) - s. 3, 4

Jsem čtenář - s. 1 (hlasité čtení, spojování s obrázky, tvoření vět)

M - s. 2 (hbité počítání do 10 bez názoru)

Prv - s. 1, 2

 

6. 9.

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ (veverka) - s. 2

M - s. 2, cv. 1

Další aktuality

1000022952

Škola v přírodě 3. A

Ve dnech 12.-14. 5. byla třída 3. A na škole v přírodě na Kletné. Celý pobyt se nesl v duchu pirátů. Děti soutěžily, hrály pirátské hry a…