Z historie školy

Nejstarší budova byla dostavěna roku 1911, výuka byla zahájena 18. 9. 1911.

Nové pavilony a hřiště byly vybudovány v 70. letech 20. století. Celý komplex byl slavnostně předán 1. září 1973.

12. června 1995 byla škola přejmenována na Základní školu dr. Milady Horákové Kopřivnice. Přejmenování byla přítomna dcera JUDr. Milady Horákové – paní Jana Kánská.

Od 1. 1. 1996 jsme školou s právní subjektivitou. Do sítě škol byla škola zařazena 21. března 1996.
Zřizovatelem je město Kopřivnice.

K 1. lednu 2004 došlo ke sloučení naší školy - Základní školy dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 - se Základní školou – náměstí, Husova 340.

Od školního roku 2008/2009 jsou žáci vyučováni pouze v budovách školy na ulici Obránců míru.

1. 10. 2008 bylo otevřeno nové dětské hřiště.

Od školního roku 2009/2010 začaly opravy školní jídelny a školní kuchyně. Proběhla generální oprava sociálních zařízení u tělocvičen.

1. října 2011 byl slavnostně otevřen nový sportovní areál, zrekonstruované odborné pracovny fyziky a chemie a nový zrcadlový sál.

V roce 2012 byl ukončen dvouletý projekt TECHNO 2012 a slavnostně otevřena polytechnická učebna.

Na podzim roku 2013 prošla škola rekonstrukcí – byla vyměněna okna, zateplena fasáda, zcela novou podobu získalo i atrium školy.

Od podzimu 2014 je školou s bezbariérovým přístupem do staré budovy, školní jídelny a školní družiny.

V období prázdnin roku 2015 došlo k celkové rekonstrukci sociálního zařízení ve školní družině a v respiriu školy. Nový vzhled doznaly i šatny. Původní drátěné boxy byly nahrazeny skříňkami pro každého školáka.

V průběhu prázdnin 2018 byla vybudována výtahová plošina v nové budově.

O prázdninách 2019 byla uskutečněna celková rekonstrukce sociálního zařízení v nové budově, byly vyměněny podlahové krytiny na chodbách v nové budově a v prostorách školní družiny. Každé oddělení školní družiny bylo vybaveno novým nábytkem.

Ve školním roce 2019/2020 byla ve škole poprvé otevřena přípravná třída.

V roce 2022 byl rozšířen elektronický přístupový systém umožňující žákům a zaměstnancům vstup do školy prostřednictvím čipu.

V průběhu hlavních prázdnin 2023 byly ve 4 třídách (1. patro)  prvního stupně opraveny podlahy a vyměněna podlahová krytina. Do těchto tříd byl rovněž zakoupen nový nábytek.

Fotogalerie

Další aktuality

PHOTO-2024-03-26-20-31-31

Jarní koncert

Jarní koncert kopřivnických sborů a kapel se uskutečnil tradičně před Velikonocemi. Ve dvou dopoledních a jednom večerním koncertě se…