Naše škola

Naše škola se dle zřizovací listiny jmenuje
Základní škola dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín

Základní škola dr. Milady Horákové Kopřivnice byla přejmenována 12. 6. 1995 za přítomnosti dcery JUDr. Milady Horákové Jany Kánské. Od 1. 1. 1996 je školou s právní subjektivitou. Do sítě škol byla zařazena 21. března 1996. Zřizovatelem je město Kopřivnice.

K 1. lednu 2004 došlo ke sloučení naší školy - Základní školy dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 - se Základní školou – náměstí, Husova 340. Od školního roku 2008/2009 jsou žáci vyučováni pouze v budovách školy na ulici Obránců míru.

Ve škole je žákům poskytováno základní vzdělání, které je dále rozvíjeno dle zájmu žáků a možností školy. Žáci všech ročníků jsou vyučováni podle školního vzdělávacího programu – Cesta poznání.

Úzce spolupracujeme s SK Kopřivnice, z.s. V rámci této spolupráce jsou pro zájemce po vyučování 2x týdně zajištěny hodiny plavání v rámci sportovního klubu.

Škola je tvořena čtyřmi pavilony, ve kterých jsou učebny 1. a 2. stupně, odborné pracovny, prostory školní družiny, ve kterých je zřízena přípravná třída, dvě tělocvičny a školní jídelna. Součástí školy je sportovní areál a dětské hřiště. Bezbariérový přístup je vybudován k učebnám 1. i 2. stupně, do školní družiny a do školní jídelny.

V současné době navštěvuje přípravnou třídu a 1. – 9. ročník 400 žáků.

Chod školy zabezpečují:

34 pedagogických zaměstnanců,
10 asistentek pedagoga, 
8 zaměstnankyň školní jídelny,
9 správních zaměstnanců.

Další aktuality

IMG_20240510_095157

Šipka

Děti z 1. A se 10. května vydaly pěšky do Štramberku. Byla pro ně přichystána komentovaná prohlídka jeskyně Šipka. Paní archeoložka jim…

IMG_2089

Štafetový pohár

V úterý 30. 4. 2024 se konal v Novém Jičíně tradiční Štafetový pohár. Do závodu své běžce vyslalo 17 škol z okresu Nový Jičín. Za naši…

IMG_3979 (1)

,,Májka"

Jako každý rok i letos žáci naší školy zdobili na 1. května v sadu Dr. Edvarda Beneše kopřivnickou,,májku". Této krásné tradice se…