Naše škola

Naše škola se dle zřizovací listiny jmenuje
Základní škola dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín

Základní škola dr. Milady Horákové Kopřivnice byla přejmenována 12. 6. 1995 za přítomnosti dcery JUDr. Milady Horákové Jany Kánské. Od 1. 1. 1996 je školou s právní subjektivitou. Do sítě škol byla zařazena 21. března 1996. Zřizovatelem je město Kopřivnice.

K 1. lednu 2004 došlo ke sloučení naší školy - Základní školy dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 - se Základní školou – náměstí, Husova 340. Od školního roku 2008/2009 jsou žáci vyučováni pouze v budovách školy na ulici Obránců míru.

Ve škole je žákům poskytováno základní vzdělání, které je dále rozvíjeno dle zájmu žáků a možností školy. Žáci všech ročníků jsou vyučováni podle školního vzdělávacího programu – Cesta poznání.

Úzce spolupracujeme s SK Kopřivnice, z.s. V rámci této spolupráce jsou pro zájemce po vyučování 2x týdně zajištěny hodiny plavání v rámci sportovního klubu.

Škola je tvořena čtyřmi pavilony, ve kterých jsou učebny 1. a 2. stupně, odborné pracovny, prostory školní družiny, ve kterých je zřízena přípravná třída, dvě tělocvičny a školní jídelna. Součástí školy je sportovní areál a dětské hřiště. Bezbariérový přístup je vybudován k učebnám 1. i 2. stupně, do školní družiny a do školní jídelny.

V současné době navštěvuje přípravnou třídu a 1. – 9. ročník 400 žáků.

Chod školy zabezpečují:

34 pedagogických zaměstnanců,
10 asistentek pedagoga, 
8 zaměstnankyň školní jídelny,
9 správních zaměstnanců.

Další aktuality

Obrázek WhatsApp, 2023-12-05 v 19.32.53_44631873

Mikuláš ve škole

Žáci nejvyšších ročníků si i letos pro své spolužáky připravili krásný den s Mikulášem, čerty a anděly. Připravili si krásné masky a malé…

Blue Illustrated Christmas Market Instagram Story (1)

Vánoční jarmark

Srdečně zveme všechny rodiče a přátele školy 7. prosince od 14 do 17 hodin na tradiční předvánoční jarmark. Čekají na Vás výrobky žáků,…