7. A

 

Třídní učitelka Mgr. Alena Špirková

Asistentka pedagoga Lenka Šustalová