JUDr. Milada Horáková

* 25. 12. 1901, † 27. 6. 1950

Česká právnička a politička. Od roku 1927 pracovnice Ústředního sociálního úřadu, od 1929 členka a funkcionářka Národně socialistické strany. Za 2. světové války činná v domácím odboji; 1940 – 45 v nacistických žalářích. Od roku 1945 členka Ústředního výboru Národně socialistické strany, předsedkyně Rady československých žen a poslankyně Národního shromáždění; po únorovém převratu 1948 odešla z politického života (10. 3. 1948 se vzdala mandátu). V září 1949 v souvislosti s komunistickými protidemokratickými represemi byla zatčena a obviněna z velezrady a špionáže. V červnu 1950 v zinscenovaném procesu (s tzv. skupinou dr. Horákové) odsouzena k trestu smrti a popravena. Rozsudek vyvolal rozhořčené protesty demokratické veřejnosti celého světa; zrušen byl až v roce1968, k soudní rehabilitaci došlo až 1990.

V roce 2012 bylo nově upraveno pietní místo ve vestibulu školy, v roce 2013 pak na budově školy.

Fotogalerie

Další aktuality