JUDr. Milada Horáková

* 25. 12. 1901, † 27. 6. 1950

Česká právnička a politička. Od roku 1927 pracovnice Ústředního sociálního úřadu, od 1929 členka a funkcionářka Národně socialistické strany. Za 2. světové války činná v domácím odboji; 1940 – 45 v nacistických žalářích. Od roku 1945 členka Ústředního výboru Národně socialistické strany, předsedkyně Rady československých žen a poslankyně Národního shromáždění; po únorovém převratu 1948 odešla z politického života (10. 3. 1948 se vzdala mandátu). V září 1949 v souvislosti s komunistickými protidemokratickými represemi byla zatčena a obviněna z velezrady a špionáže. V červnu 1950 v zinscenovaném procesu (s tzv. skupinou dr. Horákové) odsouzena k trestu smrti a popravena. Rozsudek vyvolal rozhořčené protesty demokratické veřejnosti celého světa; zrušen byl až v roce1968, k soudní rehabilitaci došlo až 1990.

V roce 2012 bylo nově upraveno pietní místo ve vestibulu školy, v roce 2013 pak na budově školy.

Fotogalerie

Další aktuality

VAŘÍME

Stravování

Vážení rodiče, část zaměstnanců školní jídelny se příští týden vrátí, proto od 26. 9. obnovíme stravování pro všechny strávníky. Stále však…

EZ

Soutěž škol

Další soutěž ke kulatému výročí narození významných sportovců se konala v pondělí. Paní učitelka Grygaříková, která náš tým vedla, o tom…