Školní jídelna

Vedoucí ŠJ:   Jana Pavlínová
Telefon:          556 811 343
                        739 446 833
Výdej obědů: 11.15-14.00 h.
Úhrada stravného: měsíc předem, splatnost k 25. dni v měsíci:
a) inkasem na číslo účtu 0100059851/0800,
b) prostřednictvím složenky (vydá vedoucí ŠJ).
Výdej stravy na základě čipové klíčenky, kterou si strávník koupí za 70,-Kč u vedoucí ŠJ.
Odhlášení obědu do 8.00 h. daného dne:
a) na webu školy,
b) telefonicky (viz výše).

Další informace na webu školy – E-strava - Původní eStrava - identifikace naší ŠJ 0117.