9. B

Třídní učitelka:  Mgr. Martina Machynová

Asistentka pedagoga: Merie  Švedová