Říjen

BBCBBBB6-1E0D-43E9-AB58-9AB3BA564B19

31. 10.

Čtenář - s. 32, cv. 3

Někteří mají opravu diktátu slov - sešit Psaní

Zítra je 8. plavání.

Bazar hraček probíhá 1. 11. a  2. 11.  od rána ve vestibulu školy - symbolické ceny od 2 - 100 Kč. Děkujeme za podporu!

S dětmi půjdeme nakupovat první hodinu před bazénem.

 

30. 10.

Psaní - s. 11 - 2 věty

Čt - s. 31

Děkujeme všem, kteří donesli hračky do burzy, ve středu, čtvrtek - prodej

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ (2.) - procvičujeme + s. 13

Psaní - s. 11

Čtení - s. 31

M - procvičujeme rozklady a příklady + s. 39 + malá s. 21 (psát i výsledky)

Prv  - procvičujeme zvířecí rodiny + 16

 

25. 10.

Čt - s. 29

M - trénovat počítání

Užít si podzimní prázdniny! V pondělí můžete nosit hračky….. děkujeme

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ(2.) - s. 12 - dokončit

Psaní - s. 10

Čt - s. 27, 29

M - s. 38

 

24. 10. (za 2 měsíce tu máme Vánoce)

Čt - s. 28

Zítra je 7. plavání …

Úkoly pro nepřítomné:

JČ(2) - s. 12, cv. 1 + na prac. listech trénujeme psaní u, ú, ů

Čtenář - s. 30, cv. 10 + s. 31

Psaní - s. 9

M - geometrie - rýsování přímých čar, body  + s. 37

 

23. 10.

M - malá s. 20  (zítra je geometrie)

Čtenář - s. 30, cv. 9

Úkoly pro nepřítomné:

JČ (2.) - trénujeme u, ú, ů (odůvodňovat) , abecedu - řazení + s. 11

Psaní - s. 8

Čtenář - s. 30, cv. 9

M - s. 35, 36 + malý s. 20 

Prv - lesní zvířecí rodinky + s. 15

 

20. 10.

JČ (2.) - s. 10 - někteří mají opravu slov s chybou do sešitu Psaní

M - s. 34 - někteří oprava příkladů

Čtení - číst svou knížku

Úkoly pro nepřítomné:

JČ (2.) - s. 10

Psaní - s. 7, cv. 5

Čtenář - s. 29

M - s. 34

 

19. 10.

Psaní - s. 7, cv. 4

Čtenář - s. 29, cv. 7 a

Úkoly pro nepřítomné:

JČ (2.) - s. 9 + do sešitu JČ napsat datum:

Na začátku slova píšeme - ú

uvnitř a na konci slova píšeme - ů

Psaní - s. 7, cv. 4

Čtenář - s. 28, s. 29, cv.  7 a

M - s. 33 + malá s. 19

 

18. 10.

JČ (2.) - s. 8, cv. 5 

Čtenář - s. 28, cv. 2

Úkoly pro nepřítomné:

JČ (2.) - s. 8

Čtenář - s. 28, cv. 1, 2

Psaní - s. 6

M - do sešitu napsat první dva sloupečky z M s. 32, cv. 4 + malý s. 18

 

 

17. 10.

M - s. 32, cv. 4 - ústně

Prosím, doneste zítra do školy JČ - veverka. Děkuji DG

Zítra je 6. bazén …

Úkoly pro nepřítomné:

Psaní - s. 5

JČ - trénujeme algoritmus - programování - např. s. 5/1 (dopředu, dozadu, vlevo, vpravo)

M - s. 32 + malá s. 17

 

16. 10.

M - s. 31, cv. 2

Čt - s. 22, 23

Zítra jdeme ráno do knihovny - sraz u šaten 7,50 h (aktovku si dají do třídy).

Úkoly pro nepřítomné:

JČ (2.) - s. 7 + trénujeme orientaci v abecedě, rozhodujeme se, které písmeno je dříve….

Psaní - s. 4 (u posledního úkolu si pořádně přečtěte zadání)

Čt - s. 22, 23

M - trénujeme názorně rozklady čísel a počítání přes 10 + s. 30, 31

Prv - opakovali jsme s. 12 + s. 13

 

13. 10.

Psaní - s. 3, cv. 4 - 2 věty (odpovědi)

Čt - s. 20, 21

Úkoly pro nepřítomné:

JČ (2.) - s. 6 + trénovali jsme orientaci na tabulce s abecedou

Čtenář - s. 27

Psaní - s. 3 (Ivo, Jola)

Čt - s. 20, 21

M - s. 29 + malá s. 16

Hv - s. 25 - aspoň přečíst 5 slok písně

 

12. 10. 

M - s. 28, cv. 4

Čt - s. 18, 19

Úkoly pro nepřítomné:

JČ (2.) - s. 5

Psaní - s. 2

Čtenář - s. 26

Čítanka - s. 18, 19

M - s. 28 + malá s. 13, cv. 2, s. 14, 15

Prv - byl slíbený test + s. 12 (u cv. 2 napsat všechny názvy - rulík zlomocný, vraní oko…..)

 

11. 10.

M - s. 28, cv. 1 - ústně

Čt - s. 16, 17

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ (2.) - s, 4, cv. 4, 5

Čt - s. 15 - 17

Psaní - s. 1

M - trénujeme rozklady a počítání přes 10 + s. 27

 

10. 10.

Čt - s. 13, 14

M - malá - jen asi 5 dětí si dokončí úkol na s. 13

Zítra je 5. plavání.

Úkoly pro nepřítomné:

JČ (veverka) - dokončit a donést ke kontrole (od zítra máme nový díl) + trénovali jsme orientaci v abecedě 

Čtenář - s. 25, cv. 7, 8

Čítanka - s. 13, 14

 M - s. 25 + malý s. 13, cv. 1 - k příkladům nahoru psát výsledek, pak teprve porovnat + na čistý papír trénujte rýsování přímých čar

Někteří nepřítomní mají stále ve škole nový ČJ i čítanku.

 

9. 10.

JČ (veverka) - s. 47, cv. 1, druhý řádek - přepis slov

Čt - s. 10, 11

Prv - příště testík na podzim, stromy, keře, plody

Zítra je geometrie.

Úkoly pro nepřítomné:

JČ (veverka) - s. 46, s. 47, cv. 1

JČ (2. díl) - trénujeme orientaci v abecedě - najdi, které písmenko je hned před J atd + s. 4, cv. 1, 2, 3

Čítanka - s. 8 - 11

M  - počítali jsme s penězi + rozklady čísel + s. 24 a s. 26

Prv - procvičovali jsme názvy stromů, keřů, plodů + s. 12, cv. 1

 

6. 10.

Čtenář - s. 24, cv. 3, 4

Úkoly pro nepřítomné:

JČ (veverka) - s. 45

JČ (2. díl) - s. 2, cv. 3, 4 + s. 3

Čtenář - s. 24, cv. 1 - 5

M - s. 23 + malá s. 12, cv. 2

 

5. 10.

M - malá - s. 12, cv. 1 - dokončit

JČ (veverka) - s. 43, 44 - číst slova

Úkoly pro nepřítomné:

JČ (veverka) - s. 42 - 44

JČ (2. díl) - s. 2, cv. 1, 2, 3, 5

M - s. 22 + malý s. 11, cv. 2, s. 12, cv. 1 + trénujeme počítání přes 10

Prv - trénujeme stromy, keře a jejich plody + s. 11 + u cv. 5 napsat názvy

 

4. 10.

M - s. 22, cv. 4 - ústně

Čt - čítanka - s. 6, 7

Prosím o obalení Čítanky a ČJ 2. díl. Děkuji

Úkoly pro nepřítomné:

JČ (veverka) - s. 40, 41

JČ (2. díl) - s. 1

Čítanka - s. 3 - 7

M - s. 21 + s. 22, cv. 3, 4

 

3. 10.

M - s. 20, cv. 2 b, c

Číst svou knížku, někteří oprava v ČJ (veverka)

Úkoly pro nepřítomné:

JČ (veverka) - s. 37 - 39

Čtenář - s. 23

M - jednotky délky - m, cm + měření pravítkem od nuly + učili jsme se manipulaci s pravítkem - přímé čáry +  s. 20 + malá s. 11, cv. 1

2. 10.

M - malá - s. 10

Zítra je geometrie, někteří mají opravu v písance.

Čtení - číst svou knížku nahlas

Úkoly pro nepřítomné:

JČ (veverka) - s. 34 - 36

Čtenář - s. 22

M - trénovat příklady přes 10 + s. 19 + malá s. 8 - 10

Prv - listnaté a jehličnaté stromy - s. 10 + u úkolu č. 2 napsat ke stromům jejich názvy

Další aktuality

20240609_153832

eTwinning

Začátkem roku 2024 jsme se rozhodli hledat možnosti, jak se zapojit do cizojazyčných projektů a zalíbil se nám již několik let fungující…

IMG_6458

Sebeobrana 2024

V pondělí 27. května v naší škole proběhla v rámci předmětu Výchova ke zdraví dvouhodinová ukázka sebeobrany pro deváté ročníky. Jako…

Most

,,Malovaná písnička"

Máme tady další úspěch našich žáků, tentokrát v krajském kole výtvarné soutěže,,Malovaná písnička". Naši školu reprezentovali 4 žáci z 5. -…