Leden

IMG_1842

31. 1.

Oslavit dnešní vysvědčení….

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - s. 70

M - s. 37, cv. 5, s. 38 + malá s. 21 

 

30. 1.

Číst svou knížku, trénovat příklady zpaměti …

Úkoly pro nepřítomné:

Psaní - s. 32 - dokončit

Čtení - číst svou knížku

M - s. 37 + malá s. 19 - dokončit , s. 20

 

29. 1.

M -  malá s. 19, cv. 2

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - trénujeme všechno učivo… + s. 68, cv. 4, 5 (ke každému obrázku napsat jednu bohatou větu) + s. 69

Psaní - s. 32, cv. 2 - trénovali jsme psaní i do sešitu

Čítanka - s. 76

M - opakovali jsme společně na pracovním listu + s. 36 + malá s. 19, cv. 2

 

26. 1.

Číst svou knížku…

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - procvičujeme + s. 68, cv. 1, 2, 3

Čítanka - s. 74

M - umíme rýsovat, označovat přímky a úsečky + s. 34

 

25. 1.

Psaní - s. 31, cv. 5 - jen poslední větu do sešitu Psaní

Zítra je geometrie.

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - trénujeme druhy vět + s. 67 (cv. 2 do sešitu)

Psaní - s. 31, cv. 5 (poslední větu do sešitu Psaní)

Čtení - číst svou knížku, my máme společnou četbu

M - procvičovat + s. 35 + malá s. 17, cv. 2, s. 18

Prv - opakovat o člověku + nemoc, úraz + s. 43, cv. 1

 

24. 1.

Psaní - s. 31, cv. 5 - 2 věty

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - opakujeme druhy vět + s. 65, cv. 3 + s. 66

Psaní - s. 31, cv. 4, cv. 5 - věty

M - trénovat příklady zpaměti + s. 32, s. 33 

 

23. 1.

M - malá s. 17 - 1 sloupeček

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - procvičit slova mnohoznačná a jednoznačná + s. 65, cv. 1, 2 (oznamovací a rozkazovací věty)

Psaní - s. 30

Čítanka - s. 71

M - procvičovat všechny typy příkladů + s. 31 + malá s. 17, cv. 1

Prv - s. 42 + procvičovat člověka

 

22. 1.

M - malá s. 16, cv. 2

 

19. 1.

M - malá s. 16, cv. 1

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - trénujeme slova mnohoznačná + s. 63

Jsem čtenář - s. 51, 52 + máme společnou četbu ve třídě

M - trénovali jsme počítání přes 10 + závorky + s. 29, cv. 4, 5 + malá s. 16, cv. 1

 

18. 1.

M - trénovat př. do 100

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ  - s. 61, cv. 4, s. 62

Jsem čtenář - s. 50, s. 51, cv. 13

Psaní - s. 29, cv. 5 - třetí, čtvrtá věta

M - trénujeme všechny typy příkladů, hlavně přes 10, znázorňujeme + měli jsme pracovní list + s. 29, cv. 3

Prv - opakovali jsme, programovali + s. 41 

 

17. 1.

M - malá - s. 15, cv. 2, 3 + zkontrolovat opravy ve velké M

16. 1.

Jsem čtenář - s. 48, cv. 3

15. 1.

Psaní - s. 28, cv. 3

 

12. 1.

M - malá s. 14, cv. 2, 3

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - opakujeme probrané učivo + s. 58

Čítanka - čtení jakýchkoliv říkadel a básniček - přednes 

M - opakovali jsme probrané typy příkladů + vyvodili počítání přes 10 + s. 26 + malá s. 14

 

11. 1.

M - malá s. 13, cv. 2

Číst svou knížku - ještě dost dětí nám ji nepředstavilo u tabule - termín do 19. ledna

 

10. 1.

Čítanka - s. 70

 

9. 1.

Psaní - s. 27, cv. 5 - první tři věty

Někteří mají opravy v sešitech.

 Prv - příště test - zima

8. 1.

M - malá - s. 12 - celá

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - slova nadřazená, podřazená, souřadná - trénujeme + s. 54

Psaní - s. 26, cv. 3, s. 27, cv. 4

Jsem čtenář - s. 46, cv. 9

M - s. 22 + trénovat př. typu 50 + 4,  57 - 7,  24 + 5,    38 - 2 + malá s. 12

 

5. 1.

Psaní - s. 26, cv. 2 - Š

Číst svou knížku

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - s. 52, 53

Psaní - s. 26, cv. 1, 2

M - s. 20, 21 + malý s. 11

 

4. 1.

Čítanka s. 64

Úkoly pro nepřítomné:

ČJ - s. 51   + u 3. cv. barevně v tabulce znač cestu podle výsledného putníku

Čítanka - s. 64

M  - geometrie - učili jsme se o PŘÍMCE + s. 19 + malá s. 9 + narýsovat několik přímek třeba na papír (sešit mají ve škole) a označit malými písmeny bez háčků a čárek

Prv - s. 35 - povídání o zvířatech…

3. 1.

Čtení - čítanka s. 65 - 67 + číst svou knížku - donést pak do školy

Další aktuality