Přihlašovací údaje do IS Škola OnLine

Přihlašovací údaje potřebné pro používání IS Škola OnLine Vám budou předány na třídních schůzkách.

Další aktuality