Zápis se blíží

Zápis se blíží

Vážení rodiče,
aktualizované informace k zápisu dětí do 1. tříd najdete v záložce O škole - Zápis do 1. třídy - Termín, obvody.

Vážení rodiče,
blíží se duben a s ním i tradičně doba zápisu. Letos by se měl zápis do 1. tříd (pro školní rok 2022/2023) konat v úterý 12. dubna 2022. Jsme rádi, že po dvou letech budeme moci naše budoucí prvňáčky i s rodiči přivítat v naší škole a proběhne tradiční zápis, v jehož průběhu si paní učitelky s dětmi popovídají, zjistí, jak je to s jejich postřehem, znalostí barev, počítáním, výslovností, poslechnou si připravenou básničku, nebo písničku. Nakonec s dětmi vyplní pracovní list. Další informace o tom, co by mělo vaše dítě umět, najdete na stránkách školy, kde budou do konce března aktualizovány. Rovněž budou na stránkách školy aktualizovány informace o době zápisu a obvodech, ty nám dodají zaměstnanci MÚ Kopřivnice.

Přípravná tříd
Ve školním roce 2022/2023 počítáme rovněž s otevřením přípravné třídy, ve které může být maximálně 15 dětí.  O zařazení žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte, doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, nebo speciálně pedagogického centra) a rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.
Žádost o zařazení do přípravné třídy bude možno stáhnout na webu školy od 8. dubna (Dokumenty - Žádosti ke stažení), vyzvednout si ji můžete od stejného termínu i na sekretariátu. Vyplněnou žádost  (s výše uvedenými dokumenty) je potřeba podat v době od 12. - 30. dubna 2022 na sekretariátu školy. 

Další aktuality