Další uvolňování

Vážení rodiče,
od 17. května dochází opět ke změně ve výuce žáků.

Všichni žáci 1. stupně (1. – 5. ročník) budou vyučování v plném rozsahu dle daných rozvrhů. To platí i pro děti z přípravné třídy.

Na 2. stupni pokračujeme v rotační výuce, do školy přijdou žáci 6. A, 6. C, 7. A, 8. A, 9. A.

Žáci 1. stupně a děti z přípravné třídy budou testování jen v pondělí, žáci 2. stupně pak v pondělí a ve čtvrtek.

Jak budeme testovat?

Pro děti z přípravné třídy a žáky 1. – 3. tříd se nic nemění, nástupy se řídí pokyny třídních učitelek.

Žáci 4. – 9. ročníků budou testování ve třídách na počátku 1. vyučovací hodiny. Z tohoto důvodu je nutné, aby všichni žáci dodržovali pokyny učitelů a do školy přicházeli včas.

Další aktuality